Utställningar

I LillaLuckan i Helsingfors visas utställningar av olika konstnärer. Barngrupper får fördjupa sig i utställningens tematik och konsten under kreativa verkstäder tillsammans med Luckans barnkulturproducent. Därtill är utställningarna öppna under LillaLuckans evenemang samt enligt överenskommelse.

Vill du ställa ut i LillaLuckan? För mer information kontakta [email protected].

Ifall du vill ställa ut i Luckans övriga utrymmen, kontakta [email protected]. Info om övriga utrymmen hittar du här.

Följ oss på / seuraa meitä / follow us:

Tidigare utställningar