Barnkultur på
svenska i Finland

Luckan är ett finlandssvenskt informations- och kulturcentrum. I Finland finns elva Luckan. Alla Luckan erbjuder barnkulturverksamhet. Många Luckan har också egna lokaler för verksamheten.

Följ oss på / seuraa meitä / follow us:

Besök din lokala Luckan sida här!

Luckan finns på flera orter i Svenskfinland och på språköar. För mer info om lokal verksamhet välj ort.
Luckans barnkulturrum LillaLuckan finns i Borgå, Helsingfors, Kyrkslätt, Lahtis Raseborg, Uleåborg och Åbo. Mer info om LillaLuckan här.

Materialbank

Här samlas kulturinnehåll och material som du kan ladda ner eller ta del av digitalt. Materialet riktar sig till barnfamiljer och professionella.

Ett svenskt rum för barnkultur

I LillaLuckan får barn och barnfamiljer prova på och ta del av kultur, olika konstformer och sociala evenemang. LillaLuckan skapar kreativa möten och är ett svenskt rum. 

Böcker

Norden, lokal historia, äventyr och mycket mer. Läs mer om böcker av Luckan.

Digitala Luckan är alltid öppen

Luckan upprätthåller flera webbtjänster för att hjälpa dig hitta rätt. Vissa tjänster har specifika öppettider och personal på plats som hjälper dig. Bekanta dig med utbudet av tjänsterna till höger.

Barnens rätt på jorden här i Norden

Projektet ”Barnens rätt på jorden här i Norden” förverkligar kreativa verkstäder, nordiska konstverk, pedagogiskt material och en ny barnbok. 

Tips om tillgänglighet

Välkommen till fyrk.fi som hjälper dig navigera bland stipendier och understöd. Här hittar du information om privata fonder och stiftelser, statliga och regionala understöd, samt nordiska stödformer och EU-finansiering.

Kulturforum.fi

Evenemang och kontakter i Svenskfinland. Gör din egen profil och sprid dina evenemang och nyheter med Kulturforum.fi. Vi ger synlighet och skapar kontakter på svenska i Finland.

Fritid.fi

fritid.fi är en sökportal som gör det lättare för dig att hitta svenskspråkig fritidsverksamhet i huvudstadsregionen. Tjänsten är skapad och upprätthålls av Luckans Webbtjänster.

Hemma med små

Hemma med små är en podcast där intressanta gäster diskuterar föräldraskap och hur det är att vara hemma med små barn.