Verkstäder

Luckan ordnar kreativa verkstäder för daghems- och förskolegrupper. Luckans populära verkstad “Bygg din egen drömstad” fortsätter på hösten. I vår nya dansverkstad ”Skaka loss” får barnen via dans, rytm och rörelse utforska sina känslor och sin kropp. Vi följer inte någon koreografi utan vi dansar fritt till musik från olika länder och gör olika dansövningar som stärker gruppandan och självkänslan hos barnen.

Verkstäderna är kostnadsfria och en grupp kan delta en gång per termin. Alla verkstäder utförs på svenska och är cirka 45 minuter långa. Verkstäderna hålls på LillaLuckan i Helsingfors som ligger i andra våningen på Georgsgatan 27.

Förfrågningar om mobila verkstäder kan riktas till [email protected].

Arkitekturverkstad Bygg din egen drömstad på LillaLuckan

Välkommen på arkitekturverkstad till LillaLuckan! Med avstamp i Lena Frölander-Ulfs bok och utställning  “Fidel och jag i storstan” får barnen bygga en egen stad i lera som sedan blir kvar i LillaLuckan och utgör en del av utställningen. Varje grupp bygger vidare på staden som tillslut växer och blir en storstad med förorter och byar. Formen är fri och fantasin är den enda begränsningen. Ta gärna med ett förkläde eller extra kläder som får bli smutsiga. 

Ålder: 4 år och uppåt
Tid: Ca 45 minuter

Välkomna på dansverkstad till  LillaLuckan!

I vår nya dansverkstad ” Skaka loss” får barnen via dans, rytm och rörelse utforska sina känslor och sin kropp. Vi följer inte någon koreografi utan vi dansar fritt till musik från olika länder och gör dansövningar som stärker gruppandan och självkänslan hos barnen. Frigörande dans kan enkelt uttryckas som den dans, och de rörelser som finns naturligt inom en och som lockas fram av musikens kraft och rytmer samt av dansledarens inspirerande guidning. Människan har alltid dansat, rört sig rytmiskt som ett sätt att skapa balans, frigöra spänning och skapa glädje. Frigörande dans är mindfulness och meditation i rörelse. Det är ett ett läkande och härligt sätt att motionera, helt utifrån barnens förutsättningar och behov.  

Ålder: 4 år och uppåt
Tid: Ca 45 minuter

Musikverkstad med LillaLuckans Klanglåda

Välkommen till LillaLuckan på musikverkstad! Barnen får delta i en rolig musikverkstad med sång, lek och Klanglådans färggranna instrument. Samtidigt får pedagogerna tips, inspiration och nya ideér för musikstunderna i den egna verksamheten. Verkstäderna tar avstamp i det musikpedagogiska materialet Klanglådan. Målet med våra musikverkstäder är att erbjuda barn positiva upplevelser med sång och musik. Ett långsiktigt mål är att förstärka musikens och kulturens roll i daghems- och skolvardagen. Vi vill inspirera till sång, rörelse och instrumentspel från tidig ålder. Programmet anpassas efter barnens ålder. Verkstäderna leds av erfarna musikpedagoger.

Mera information om Klanglådans kostnadsfria material hittar du på sidan: www.klangladan.fi

Ålder: 3-7 åringar
Tid: 45 minuter

Boka en verkstad

Förfrågningar om mobila verkstäder kan riktas till [email protected].