Verkstäder

Luckan erbjuder kreativa verkstäder för dagis- och förskolegrupper.

Verkstäderna är kostnadsfria och en grupp kan anmäla sig till de olika verkstäderna en gång per termin. Maxantal barn för grupperna är 15. Alla verkstäder utförs på svenska och är cirka 45 minuter långa.

Verkstäderna erbjuds på LillaLuckan i Helsingfors på Georgsgatan 27 och mobilt runt om i Helsingforsregionen. Våren och sommarens verkstäder 2021 erbjuds endast mobilt på daghem och i förskola.

Bokstavsskoj för förskolegrupper

Denna pedagogiska verkstad har som syfte att väcka lusten att lära samt öka intresset för kunskap kring bokstäver och geometri. Lekarna har flera infallsvinklar vilket kan stödja barnens individuella inlärning. En förskolegrupp kan anmäla sig en gång per termin.

Rodigogga för dagisgrupper

Denna konstnärliga verkstad innefattar drama- och språklekar. Verkstaden har som syfte att stödja barnen att hitta sin egen röst och sitt eget uttryck. Verkstadens innehåll baserar sig på barnkonventionen. En dagisgrupp kan anmäla sig en gång per termin. Verkstaden passar barngrupper med barn som fyllt fyra år eller mer.

Bokbio (går inte att boka våren 2021)

Under denna mediefostrande verkstad visas en kortfilm och därefter får barnen göra kreativa uppgifter för att fördjupa sig i filmens tema. Kortfilmerna baserar sig på barnböcker. Dagis- och förskolegrupper kan anmäla sig en gång per termin. Verkstaden passar barngrupper med barn som fyllt fyra år eller mer. Konceptet är skapats av Walhalla och Finlandssvenskt filmcentrum.

  • Verkstadsbokning

  • Kontaktuppgifter