Verkstäder

Luckan ordnar kreativa verkstäder för daghems- och förskolegrupper.

Verkstäderna är kostnadsfria och en grupp kan delta en gång per termin. Alla verkstäder utförs på svenska och är cirka 45 minuter långa. Verkstäderna hålls på LillaLuckan i Helsingfors som ligger i andra våningen på Georgsgatan 27.

Förfrågningar om mobila verkstäder kan riktas till [email protected].

Musikverkstad med rymdtema

Välkommen till LillaLuckan på musikverkstad! Barnen får delta i en rolig och spännande musikverkstad med temat rymden! Vi sjunger, leker och spelar instrument. Vi lär oss om stjärnor, planeter och solsystem med hjälp av rytmer och ramsor.

I samband med verkstaden får barnen besöka en fascinernde rymdutställning inuti en glob som finns på LillaLuckan denna höst.

Samtidigt får pedagogerna tips, inspiration och nya ideér för musikstunderna i den egna verksamheten. Målet med våra musikverkstäder är att erbjuda barn positiva upplevelser med sång och musik. Ett långsiktigt mål är att förstärka musikens och kulturens roll i daghems- och skolvardagen. Vi vill inspirera till sång, rörelse och instrumentspel från tidig ålder. Programmet anpassas efter barnens ålder.

Verkstäderna leds av den erfarna musikpedagogen Amanda Henriksson. Ljudlandskapet i rymdgloben är skapat av kompositören och musikpedagogen Carolina Wendelin.

Mera information om Klanglådans kostnadsfria material hittar du på sidan: www.klangladan.fi

Ålder: 3-7 åringar
Tid: 45 minuter

Boka en verkstad

Förfrågningar om mobila verkstäder kan riktas till [email protected].