Verkstäder

Luckan erbjuder kreativa verkstäder för dagis- och förskolegrupper.

Verkstäderna är kostnadsfria och en grupp kan anmäla sig till de olika verkstäderna en gång per termin. Maxantal barn för grupperna är 15. Alla verkstäder utförs på svenska och är cirka 45 minuter långa.

Bokningen för våren 2022 är inte öppen just nu.

Rodigogga

Denna tvärkonstnärliga verkstad tar avstamp i Raka Bananers musikvideor. Barnen får ta del av Antonia Ringboms interaktiva utställning med bilder ur animationerna i Raka Bananers musikvideor. Genom sång, dans och dramalekar närmar vi oss de olika teman som musikvideorna tangerar. Verkstaden passar barngrupper med barn som fyllt fyra år eller mer. Förhandsuppgiften inför verkstaden är att se alla 8 Raka Bananer musikvideor, de kan ses här.

Bokstavsskoj för förskolegrupper

Denna pedagogiska verkstad har som syfte att väcka lusten att lära samt öka intresset för kunskap kring bokstäver och geometri. Lekarna har flera infallsvinklar vilket kan stödja barnens individuella inlärning. En förskolegrupp kan anmäla sig en gång per termin.

Bokbio

(går ej att boka våren 2022)

Under denna mediefostrande verkstad visas en kortfilm och därefter får barnen göra kreativa uppgifter för att fördjupa sig i filmens tema. Kortfilmerna baserar sig på barnböcker. Dagis- och förskolegrupper kan anmäla sig en gång per termin. Verkstaden passar barngrupper med barn som fyllt fyra år eller mer. Konceptet är skapats av Walhalla och Finlandssvenskt filmcentrum.

  • Verkstadsbokning

  • Kontaktuppgifter