Helsingfors verksamhet

I Helsingfors kan du ta del av Luckans kulturevenemang, familjecaféer och utställningar. Barngrupper inom småbarnspedagogiken kan ta del av interaktiva verkstäder.

Barnkulturen förverkligas i Luckans barnkulturrum LillaLuckan på Georgsgatan 27 och även runt om i Helsingforsregionen. Information om Luckans utrymmen och tillgänglighet hittar du här. LillaLuckan är öppen då verksamhet arrangeras.

Följ oss på / seuraa meitä / follow us:

Barnkultur i närheten av dig

Luckan finns på flera orter i Svenskfinland och på språköar. Luckans barnkulturrum LillaLuckan finns i Borgå, Helsingfors, Kyrkslätt, Lahtis Raseborg, Uleåborg och Åbo. Mer info om LillaLuckan här. Välj ort för mer info om lokala evenemang, verkstäder, familjecaféer, utställningar och övrig verksamhet.

Digitala Luckan är alltid öppen

Luckan upprätthåller flera webbtjänster för att hjälpa dig hitta rätt. Vissa tjänster har specifika öppettider och personal på plats som hjälper dig. Bekanta dig med utbudet av tjänsterna till höger.

Barnens rätt på jorden här i Norden

Projektet ”Barnens rätt på jorden här i Norden” förverkligar kreativa verkstäder, nordiska konstverk, pedagogiskt material och en ny barnbok. 

Tips om tillgänglighet

Välkommen till fyrk.fi som hjälper dig navigera bland stipendier och understöd. Här hittar du information om privata fonder och stiftelser, statliga och regionala understöd, samt nordiska stödformer och EU-finansiering.

Kulturforum.fi

Evenemang och kontakter i Svenskfinland. Gör din egen profil och sprid dina evenemang och nyheter med Kulturforum.fi. Vi ger synlighet och skapar kontakter på svenska i Finland.

Fritid.fi

fritid.fi är en sökportal som gör det lättare för dig att hitta svenskspråkig fritidsverksamhet i huvudstadsregionen. Tjänsten är skapad och upprätthålls av Luckans Webbtjänster.

Hemma med små

Hemma med små är en podcast där intressanta gäster diskuterar föräldraskap och hur det är att vara hemma med små barn.