KONCEPTET LILLALUCKAN

Luckan har sedan 2010 ett koncept och utrymme kallat LillaLuckan. Konceptet LillaLuckan utgör ett svenskt rum för barnkultur med verksamhet som riktar sig till barn och familjer, samt professionella som arbetar med barn och unga inom sociala området, utbildningssektorn och kulturfältet. Utrymmet är därmed även en mötesplats för kulturaktörer, pedagoger och sakkunniga.

I LillaLuckan får barn prova på och ta del av olika konstformer på samma gång som de övar sina sociala färdigheter tillsammans med barn i olika åldrar. I LillaLuckan arrangeras familjekaféer, lekstunder, verkstäder, konst- och kulturaktiviteter. LillaLuckan är tryggt och lekfullt inrett, med utställningsmöjligheter för finlandssvenska konstnärer men även finska och utländska. LillaLuckan som rum och dess verksamhet kan se olika ut på olika orter, beroende på rummets storlek och det lokala barnkulturutbudet. 

Luckans barnkulturverksamhet i Helsingfors ordnas främst i detta utrymme. LillaLuckan finns även i Borgå, Kyrkslätt, Uleåborg och Raseborg idag. En mobil LillaLuckan är också under planering.

Det långsiktiga målet med projektet är att LillaLuckan i framtiden finns på alla de orter där en Luckan verkar. Konceptet LillaLuckan skapar bättre möjligheter för barn att möta, delta i, och skapa kultur, på sitt modersmål i sin egen hemkommun. LillaLuckan skall vara tillgängligt för alla barn och alla barnfamiljer, oberoende av språk, bakgrund, eller socioekonomisk status.

Förutom Luckans barnkulturutbud så använder utomstående samarbetspartners även lokalen till verksamhet som tangerar målgrupperna. Alla samarbeten görs i samråd med LillaLuckans producenter som ansvarar för helheten, marknadsföringen och innehållsplaneringen. Samarbetsorganisationer och aktörer inom barnkultur och utbildning har fri tillgång till utrymmet, då det bidrar till en mer mångfacetterad verksamhet som skapar nya synergier som främjar Luckans målsättningar.