LillaLuckan

I LillaLuckan får barn och barnfamiljer prova på och ta del av kultur, olika konstformer och sociala evenemang. LillaLuckan skapar kreativa möten och är ett svenskt rum. LillaLuckan som är tryggt och lekfullt inrett är öppet för alla barnfamiljer, oberoende av språk eller bakgrund.

Följ oss på / seuraa meitä / follow us:LillaLuckan finns idag i Borgå, Helsingfors, Kyrkslätt, Raseborg och Uleåborg i Luckans egna utrymmen. Gemensamma målsättningar förenar alla LillaLuckan då utrymmet kan se olika ut på orterna. LillaLuckan har funnits sedan 2010 och bjuder in kulturaktörer, pedagoger och sakkunniga genom samarbete.

Ifall du har frågor om LillaLuckan eller är intresserad av samarbete, kontakta [email protected]