Familjekaféer / Family Cafés

SV – På LillaLuckan verkar flera familjekaféer. LillaLuckans familjekaféer skapar möjligheter för familjer att träffas i ett utrymme där barn kan leka och öva sina sociala färdigheter. Familjekaféernas innehåll kan rikta sig till barn i olika åldrar och familjer i olika livsskeden. Familjekaféernas språk är svenska om inget annat nämns i beskrivningen. Alla familjer, oberoende av språkbakgrund, är välkomna att ta del av verksamheten och möta nya språk.

Digitalt program, veckouppdateringar med program och podcasten ”Hemma med små” hittar du i familjekaféernas facebookgrupp.

Genom att gå med i familjekaféernas facebookgrupp kan du snabbt få information om förändringar i programmet.

ENG – At LillaLuckan there are several family cafés. LillaLuckan’s family cafés create opportunities for families to meet in a space where children can play and practise their social skills. The family cafés can be aimed at children of different ages, and families at different stages of life. The language of the family cafes is Swedish unless otherwise mentioned in the description. All families, regardless of language background, are welcome to take part in the family cafés and discover new languages.

Digital programmes, weekly updates about the family cafés and a podcast “Hemma med små” (in Swedish) can be found here in the family cafés’ Facebook group. 

By joining the Facebook group of the family cafés, you will get information about changes in the programme.

Hösten 2024

BABYKAFÉ

Datum: Måndagar, 19.8-16.12.2024
Tid: 11:30-14:00

SV – Babykaféet ger föräldrar med bebisar och småbarn en möjlighet att umgås, fika och leka. Aktuell info finns på Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs instagramkonto.

Huvudarrangör: Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs. Mer information:
Fredrika Biström, [email protected]
+358505381594

BABYKAFÉ

Date: Mondays, 19.8-16.12.2024
Time: 11:30-14:00 (In Swedish)

ENG – Babykafé gives parents with babies and toddlers an opportunity to socialise, have coffee and play together. Current information can be found at the Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs (Swedish Women’s Association in Sörnäs) instagram account. 

Main Organiser: Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs. More information: Fredrika Biström, [email protected]
+ 358505381594

FAMILJELUCKAN

Datum: Tisdagar & Torsdagar, 27.8-19.12 2024
Tid: 9:00-13:00
Datum: Onsdagar
Tid: 15:00-18:30

SV – FamiljeLuckan riktar sig till familjer med barn i åldern 1–5 år. På tisdagar ordnas föreläsningar med sakkunniga inom barn- och familjefrågor på plats, på torsdagar ordnas kulturaktiviteter för barnen.

Huvudarrangör: Barnavårdsföreningen. Mer information: Pia Graniittiaho, 045 139 4034, [email protected].

VÄNTANS CAFÉ

Datum: Tisdagar 13.8-17.12 2024
Tid: 13:30-16:15
Kontakt: [email protected]

FAMILJELUCKAN

Date: Tuesdays & Thursdays, 27.8-19.12 2024
Time: 9:00-13:00
Date: Wednesday
Time: 15:00 -18:30 (In Swedish)

ENG – FamiljeLuckan is aimed at families with children aged 1-5 years. On Tuesdays, lectures with experts on children’s and family issues are organised, on Thursdays cultural activities are organised for children. 

Main Organiser: Barnavårdsföreningen. More information: Pia Graniittiaho, 045 139 4034, [email protected].

MOTHERHOOD TALKS (MOMMY AND BABY)

Date: Wednesdays 21.8-18.12 2024
Time: 12:00-14:00
Place: LillaLuckan, Georgsgatan 27

A weekly get together to have an honest conversation about motherhood. We’ll talk about the messiness of motherhood, relationships, parenting, and more. Celebrate your accomplishments and feel recognized.

The meetings are facilitated by Rosalia Pihlajasaari [email protected] and Maria Fernández Sedeño [email protected]

Each meetup will have a different theme and we will have conversations where everyone is heard. This is a safe space where mothers can share and receive compassion and support instead of criticism, judgement, or unsolicited advice. Come as you are, whenever you can, with or without your baby.

For moms with a baby under 1 year. 

POSITIVE BIRTH

Date: Sat 10.8, 14.9,12.10, 9.11, 30.11 & 14.12

Time: 10-13

Contact:

[email protected]

WOMEN’S CAFÉ IN ENGLISH

Date: Fridays 30.8-6.12 2024
Time: 12:00-14:00

The meetings are organised in an informal way around a cup of tea or coffee. Make new friends and get involved in what is happening locally. Every meeting is organized around one topic – for example job search, language courses and Finnish everyday life. Children are also welcome.

Main organiser: Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.
More information: Fredrika Biström, 
+358505381594
[email protected]

BRAZILIAN FRIDAY

Datum: Fredagar, 20.9-16.12 2024
Tid: 16:20-18:00

SV – Familjekaféet Brazilian Fridays som hålls på portugisiska välkomnar alla familjer att ta del av den brasilianska kulturen och träffa brasilianska familjer.

Familjekaféets språk är portugisiska.
Huvudarrangör: Brazil-Finland Cultural Center. Mer information:
Helena Noto, [email protected]

BRAZILIAN FRIDAY

Date: Fridays, 20.9-16.12 2024
Time: 16:20-18:00 (In Portuguese)

ENG –  The Brazilian Friday family café, held in Portuguese, welcomes all families to take part in Brazilian culture and meet Brazilian families. 

The language of the family café is Portuguese. 

Main Organiser: Brazil-Finland Cultural Center. More information:
Helena Noto, [email protected]

SPANISH SUNDAY

Datum: Söndagar 25.8, 8.9, 22.9, 6.10, 20.10, 3.11, 17.11 & 15.12
Tid: 15:00-17:00

SV – På detta familjecafé kan du möta den spanska kulturen tillsammans med spansktalande familjer.

Familjecaféets språk är spanska.
Huvudarrangör: Club Espanol ry / Club Infantil. Mer information:
Cayetana ([email protected])
Ines ([email protected])

SPANISH SUNDAY

Date: Sundays 25.8, 8.9, 22.9, 6.10, 20.10, 3.11, 17.11 & 15.12
Time: 15:00-17:00 (In Spanish)

ENG – At this family café, you can encounter Spanish culture together with Spanish-speaking families.

The language of the family café is Spanish. 
Main Organiser: Club Espanol ry/Club Infantil. More information:
Cayetana ([email protected])
Ines ([email protected])

ITALIAN SUNDAY

Datum: Söndagarna 15.9, 13.10, 10.11, & 8.12 2024
Tid: 14:30–17:00

SV – Familjecafeét Italian Sunday är öppet för alla som är intresserade av den italienska kulturen och av att lära sig språket. Föräldrar och barn får ta del av olika kreativa aktiviteter i en italiensk omgivning.

Familjecaféets språk är italienska.
Huvudarrangör: The Italian association in Finland. Mer information: Anna-Chiara Andres, [email protected]

ITALIAN SUNDAY

Date: Sundays 15.9, 13.10, 10.11, & 8.12 2024
Time: 14:30–17:00 (In Italian)

ENG – The Italian Sunday family café is open to anyone interested in Italian culture and learning the language. Parents and children can take part in various creative activities in an Italian-speaking environment. 

The language of the family café is Italian. 

Main Organiser: The Italian Association in Finland. More information: Anna-Chiara Andres, [email protected]

UKRAINIAN SUNDAY

Datum:Sun 18.8, 29.9, 27.10 & 22.12 at 14 – 18

Art Workshop for Ukrainian Children, Saturdays 10.8 – 14.12 at 12 – 14

Place: LillaLuckan (Yrjönkatu 27, second floor)

Contact:

[email protected]+358465602253