Om oss

Luckan är ett finlandssvenskt informations- och kulturcenter. Det finns 11 Luckan i Finland och alla arbetar med barnkultur. Tillsammans bildar alla Luckan ett nationellt barnkulturcenter och nätverk.

Personal

Sofia Wilén
Ansvarig barnkulturproducent,
projektledare
[email protected]
+358 44 3373503

Linda Sundberg
Barnkulturproducent
Inriktning på specialbarn
[email protected]
+358 50574 8044

Barnkultur

Luckans barnkultur riktar sig till barn och barnfamiljer, samt professionella som arbetar med barn. Barnkulturen innefattar evenemang och kulturproduktion, verkstäder, familjecaféer och utställningar. Därtill upprätthålls digitala plattformar och föreläsningar som berör barnkultur ordnas. Barnkulturrummet LillaLuckan är Luckans barnkulturrum som finns i Borgå, Helsingfors, Kyrkslätt, Raseborg och Uleåborg. Läs mer om LillaLuckan här.

Luckan är medlem i Förbundet för barnkulturcenter i Finland som främjar verksamhetsförutsättningarna för professionellt drivna barnkulturcenter. Luckans barnkulturkoordinator har är suppleant i dess styrelse sedan 2017 och samarbetar med andra barnkulturcenter genom förbundet.

För mer information och vid samarbetsförfrågningar, kontakta [email protected]

Understöds av privata och offentliga bidragsgivare, städer och kommuner