Linda Sundberg

Barnkulturproducent
linda.sundberg@luckan.fi
+358505748044

Innehållsplanering, verkstäder och nationella turnéer

Carolina Wendelin

Barnkulturproducent
carolina.wendelin@luckan.fi

Sara Nordlund-Laurent

Barnkulturproducent
sara.nordlund-laurent@luckan.fi
+358505579299

Innehållsplanering, verkstäder och Luckans representant i Förbundet för barnkulturcenter i Finland

Barnkultur

Luckan är ett finlandssvenskt informations- och kulturcenter. Det finns 11 Luckan i Finland och alla arbetar med barnkultur. Tillsammans bildar alla Luckan ett nationellt barnkulturcenter och nätverk.

Luckans barnkultur riktar sig till barn och barnfamiljer, samt professionella som arbetar med barn. Barnkulturen innefattar evenemang och kulturproduktion, verkstäder, familjecaféer och utställningar. Därtill upprätthålls digitala plattformar och föreläsningar som berör barnkultur ordnas. Barnkulturrummet LillaLuckan är Luckans barnkulturrum som finns i Borgå, Helsingfors, Kyrkslätt, Raseborg och Uleåborg. Läs mer om LillaLuckan här.

Luckan är medlem i Förbundet för barnkulturcenter i Finland som främjar verksamhetsförutsättningarna för professionellt drivna barnkulturcenter. Luckans barnkulturkoordinator har är suppleant i dess styrelse sedan 2017 och samarbetar med andra barnkulturcenter genom förbundet.

För mer information och vid samarbetsförfrågningar, kontakta barnkultur@luckan.fi


Luckan

Luckan betjänar i samhälleliga frågor i centren och på nätet. Luckan erbjuder information- och kulturverksamhet liksom specifika aktiviteter för barn, unga och invandrare.

luckan.fi kan du läsa mer om Luckan. Föreningen Luckan upprätthåller Luckan Helsingfors och leder det nationella arbetet, medan medlemsföreningar upprätthåller Luckan på andra verksamhetsorter.

Mer info om lokalt utbud finns på de ortspecifika hemsidorna.

Info om integrations- och ungdomsverksamheten hittar du på integration.luckan.fi och unginfo.fi.Understöds av privata och offentliga bidragsgivare, städer och kommuner