Kulturevenemang

Luckan arrangerar kulturevenemang för barnfamiljer i LillaLuckan och runt om i Helsingforsregionen. Höstens program 2021 publiceras under sommaren.


Luckans barnkulturvenemang är kostnadsfria men har ett begränsat antal platser. För att delta behöver du anmäla dig. Anmälan kan göras i Luckan Helsingfors eller via barnkultur@luckan.fi. Meddela hur många barn och vuxna deltar i anmälan, samt e-post och telefonnummer. Vi svarar gärna på frågor om tillgänglighet i samband med anmälan.