Kulturevenemang

Luckan arrangerar kulturevenemang för barnfamiljer i LillaLuckan och runt om i Helsingforsregionen. Vårens program 2022 presenteras här.

På grund av coronapandemin är LillaLuckan stängd för nuvarande, med undantag för hobbyverksamhet för barn och unga.


Luckans barnkulturvenemang är kostnadsfria men har ett begränsat antal platser. För att delta behöver man anmäla sig. Anmälan kan göras i Luckan Helsingfors eller via barnkultur@luckan.fi. I anmälan skall framkomma hur många barn och vuxna deltar, samt e-post och telefonnummer. Vi svarar gärna på frågor om tillgänglighet i samband med anmälan.

Information om Luckans utrymmen och tillgänglighet finns här: helsingfors.luckan.fi/utrymmen. Vi följer rekommendationerna från THL och uppmanar besökare att använda munskydd.


Illustration ur Luckans barnbok ”En kråksång för Nordens barn”.