Kulturevenemang

Luckan arrangerar kulturevenemang för barnfamiljer i LillaLuckan och runt om i Helsingforsregionen. Vårens program 2023 presenteras här.

Luckans barnkulturevenemang är kostnadsfria men har ett begränsat antal platser. För att delta behöver man anmäla sig. Anmälan kan göras på Luckan Helsingfors eller via barnkultur@luckan.fi. I anmälan skall framkomma hur många barn och vuxna som deltar, samt e-post och telefonnummer. Vi svarar gärna på frågor om tillgänglighet i samband med anmälan.

Luckans adress är Georgsgatan 27. LillaLuckans utrymme är i våning 2. Information om Luckans utrymmen och tillgänglighet finns här: helsingfors.luckan.fi/utrymmen.


OSYNLIG INVISIBLE med Nurinpäin Kollektiivi (Victoria Lindqvist & Pauliina Vesslin)

28.1 2023 klockan 13 på LillaLuckan (Georgsgatan 27, vån 2.)

Den non-verbala föreställningen ”Osynlig” är en dockteaterinspirerad musikkomedi om ensamhet, berättad genom levande musik, möbler och rörelse.

Vi får följa med Lo:s vardag och dagliga kamp om att våga vara synlig. Vad kan vi göra
för att alla ska få känna sig sedda? Vem bär ansvaret för att var och en ska kunna vara
en del av gemenskapen? Föreställningen är non verbal, delvis interaktiv, och riktar sig till barn i 7-10 års åldern.

I slutet av föreställningen håller vi en 15 minuters verkstad tillsammans med publiken.
Föreställningen erbjuder en gemensam upplevelse som bas för fortsatt diskussion och en
trygg grund för att undersöka svåra känslor.
I verkstaden funderar vi tillsammans över vad ensamhet är, vad den ensamma själv kan
göra i situationen och hur en öppen kommunikation och gemenskap kan byggas. Målet
är att möjliggöra tillgång till gemenskap för alla, ge alla en chans att få känna sig sedda.

Längd: 50 min.
Målgrupp: 7 +
Utrymme och tillgänglighet: helsingfors.luckan.fi/utrymmen

Föreställningen är kostnadsfri, men du behöver boka en plats via barnkultur@luckan.fi

*** OSYNLIG INVISIBLE with Nurinpäin Kollektiivi (Victoria Lindqvist & Pauliina Vesslin)

28.1 2023 13:00 at LillaLuckan (Georgsgatan 27, vån 2)

Invisible is a non-verbal puppetry inspired musical comedy about loneliness, told through live music, furniture and movement.

We get to follow Lo´s daily life and daily struggle to dare to become visible. What can we
do to help everybody feel they are being seen? Who is responsible for letting everybody
be part of the group? The performance is non verbal, partly interactive and directed to 1st – 4th graders.

At the end of the show we do a 15 minute workshop together with the audience.
The theater show provides a common experience that works as a starting point for
further discussion and a safe base to explore uncomfortable feelings upon.
In the workshop we reflect on what loneliness is, what the lonely one can do in the
situation and how open communication and a sense of community can be built. Our goal
is to enable everybody the feeling of being seen and being a part of the community.

Duration: 50 min.
Age recommendation: 7+
Spaces and availability: helsingfors.luckan.fi/spaces

The show is non-verbal. Book your seat at barnkultur@luckan.fi


KRÅKFEST PÅ LILLALUCKAN- Invigningsfest för LillaLuckans nya lekkoja samt book-release fest för boken ”En kråksång för Nordens barn” med Linda Bondestam & Annika Sandelin
11.2 klockan 16 på LillaLuckan

LillaLuckan har fått en ny lekkoja som illustratören Linda Bondestam målat. Den ska invigas med pompa och ståt och dessutom ska boken ”En kråksång för Nordens barn” firas. Boken gavs ut sent på hösten 2021 men på grund av corona-pandemin har firandet skjutits framåt. Boken är skriven av Annika Sandelin och illustrerad av Linda Bondestam. Boken handlar om Barnens rättigheter och Norden. En utställning med bilder ur boken är också upphängd under festen. Du får möta kråkan Kracke Kraaford och om ditt barn vill bli av med sin napp kan Kracke byta ute den mot ett kråkägg.

Längd: 1-3 h
Målgrupp: Alla åldrar
Utrymme och tillgänglighet: helsingfors.luckan.fi/utrymmen

Evenemanget är kostnadsfritt, men du behöver boka en plats via barnkultur@luckan.fi


BARNFESTEN 2023- Vårens uppvaknande
18.3 klockan klockan 11-15 på Annegården (Annegatan 30)

Kul och kultur för alla barn! På barnfesten ordnas kreativa verkstäder, aktiviteter och föreställningar. Barnfesten arrangeras av Luckan tillsammans med flera organisationer på Annegården i Helsingfors. I programbladet för 2023 presenteras barnfestens alla aktiviteter.

När?   Lördag 18.3 klockan 11:00-15:00
Var?   Annegården (Annegatan 30)

I barnfestens facebookevenemang kan du ta del av aktuell information om evenemanget, bilder och mer detaljerade programbeskrivningar.

Evenemanget är kostnadsfritt och ingen förhandsanmälan behövs. En del verkstäder och föreställningar har en starttid med ett begränsat antal platser. Vid barnfestens entré finns platsbiljetter att hämta ut kostnadsfritt. Programmen är ungefär 25 min långa. Övriga program kan man delta i under hela barnfesten.

Tillgänglighet

Barnfesten beaktar frågor kring mångfald och tillgänglighet. Ledarhundar är välkomna. Punktskrift, tecken som stöd och teckenspråkstolkning erbjuds under barnfesten.

***

At Barnfesten creative workshops and performances for children and families are organised. The event is free of charge. No prior reservation needed. Some programs are mainly in Swedish, but a lot of the programs do not require Swedish skills. The event is open for anyone who wants to join.

📆 When? 18th of Mars 2023 at 11:00-15:00.
📍 Where? At Annantalo, Annankatu 30, Helsinki.

Barnfesten aims at diversity. Some events will include sign language interpretation and support. Annankatu is an accessible space.
More information about the program content and accessibility can be asked at barnkultur@luckan.fi.


JUBILEUMSKONSERT MED RAKA BANANER
1.4 klockan 13 på LillaLuckan (Georgsgatan 27, vån 2)

Rytmorkestern Raka Bananer fyller 10 år! Raka Bananer bjuder på ett färgsprakande musikäventyr där sånger om aktuella teman i barns vardag idag möter västafrikanska rytmer, dans och lek. Den interaktiva konserten behandlar teman som skilsmässor, flyktingbarn och regnbågsfamiljer såväl som magiska stenar och att våga sova över hos kompisen för första gången, allt framfört med ett öppet sinne och ur barnets perspektiv. Framför allt lockar konserter fram glädje, närvaro och gemenskap. Häng med på en rytmisk resa med oss!

Längd: 50 min.
Målgrupp: 2+
Utrymme och tillgänglighet: helsingfors.luckan.fi/utrymmen

Konserten är kostnadsfri, men du behöver boka en plats via barnkultur@luckan.fi

*** Raka Bananer (Straight Bananas in english) turns 10 years! Come and celebrate our 10 years anniversary with a colourful and rhythmic concert with West African influences.

Duration: 50 min.
Age recommendation: 2+
Spaces and availability: helsingfors.luckan.fi/spaces

Book your seat at barnkultur@luckan.fi


LITTERÄRT EVENEMANG MED ORDKONSTSKOLAN
22.4 klockan 10:30-14 på LillaLuckan

Tillställningen är kostnadsfri, men du behöver boka en plats via barnkultur@luckan.fi


FÄRGBAD PÅ LILLALUCKAN
29.4 kl. 10:00 & 12:00 (På LillaLuckan, Georgsgatan 27, vån.2)

Färgbad för bebisar mellan 4-11 månader klockan 10:00 och för 12-24 månaders barn klockan 12:00. Vi bekantar oss och experimenterar med olika trygga material, färger och former. Färgbadet innehåller sinnesupplevelser, närvaro och växelverkan mellan barn och vuxen. Längd ca 45 min. Meddela om eventuella allergier i samband med anmälan.

Antalet platser är begränsat, så anmäl dig i tid till: barnkultur@luckan.fi
Mer information om Luckans utrymme och tillgänglighet finns här: helsingfors.luckan.fi/utrymmen.

*** Colour baths for babies 29.4 at LillaLuckan. At 10:00 for 4-11 months and at 12:00 for 12-24 months babies. Length: 45 min.

Please register at barnkultur@luckan.fi