Kulturevenemang

Luckan arrangerar kulturevenemang för barnfamiljer i LillaLuckan och runt om i Helsingforsregionen. Höstens program 2024 presenteras här.

Luckans adress är Georgsgatan 27. LillaLuckans utrymme är i våning 2. Information om Luckans utrymmen och tillgänglighet finns här.

Följ oss på / seuraa meitä / follow us:

Höstens Kulturkarameller

Luckans barnkulturevenemang är kostnadsfria men har ett begränsat antal platser. För att delta behöver man anmäla sig. Anmälan kan göras på Luckan Helsingfors eller via [email protected]. I anmälan skall framkomma hur många barn och vuxna som deltar, samt e-post och telefonnummer. Vi svarar gärna på frågor om tillgänglighet i samband med anmälan.