Syntolkning – för ökad tillgänglighet

Publicerat den Kategoriserat som Barnkultur, Tillgänglighet
Peter Lilliecrona och Svenska teaterns publikarbetare skapade ett möte bland publik och skådespelare.

En fortbildning i syntolkning arrangerades av Förbundet Finlands Svenska Synskadade i Luckans nya utrymmen på Georgsgatan 27.  Peter Lilliecrona från Syntolkning Nu (SVE) föreläste i tre dagar om hur man kan genom syntolkning öppna upp kulturfältet för en bredare målgrupp. Han fortbildade gruppens deltagare i att syntolka själva, och öppnade upp vad allt syntolkningsprocessen innebär i praktiken.

Syntolkning handlar om att berätta vidare om det som händer på teaterscenen, i filmen eller i en annan tillställning då någon har en synnedsättning eller vill ha stöd i att ta in eller tolka helheten. Syntolkning kan implementeras i princip vilken föreställning eller aktivitet som helst, bara tekniken och kunskap om processen finns kring själva produktionen. En syntolk deltar inte endast under själva evenemanget utan gör också ett stort och viktigt förarbete inför själva syntolkningen. Förarbetet kan innefatta bokning av biljetter, så att de som har en synnedsättning får sitta på en bra plats. Syntolkningen förutsätter kännedom om programinnehållet på förhand (då det är möjligt) och om själva utrymmet. Då teater syntolkas, och då det är möjligt, koordinerar man också ofta ett möte mellan skådespelare och publiken som man arbetar med. Samtidigt kan publiken få känna på föremål som kommer att finnas på scenen, som kommer att beskrivas under själva föreställningen.

Peter och Syntolkning Nu beskriver syntolkning så här:
”Syntolkens uppdrag är att kort och koncist berätta det som inte sägs. Placera den som inte ser i tid och rum, beskriva gester och miner, konkretisera det outtalade. Helt enkelt ”låna ut sina ögon” för att hjälpa till att lägga det pussel av sagt och osagt, illustrerat och underförstått som utgör kärnan i en film, teater eller annat arrangemang.”

Som en del av fortbildningen syntolkade Peter föreställningen Hans och Greta på Svenska teatern. Peter stod och pratade i en trådlös mikrofon på Svenska teaterns balkong på våning tre, medan de som lyssnade på honom satte nere i salongen med egna hörlurar. På bilden får fortbildningens deltagare och personer med synnedsättning träffa skådespelarna innan föreställningen börjar. Detta gjordes tillsammans med Peter och teaterns publikarbetare.

Ökat intresse och tillgänlighetsåtgärder i prakiken är ett måste för att kulturfältet verkligen skall vara tillgängligt för alla. Fortbildning och personal är den viktigaste resurs i tillgänglighetsarbetet, för att kulturfältet skall utvecklas och bli bättre. Utan engagerade förbund, sakkunniga producenter ute på fältet, föreläsare och publikarbetare så tillgodoses inte allas rätt till kultur och kvalitativa kulturupplevelser.

Luckans verksamhetproducent Elin deltog i fortbildningen, med en förhoppning om att kunna arrangera syntolkning på Luckan i framtiden. På plats fanns även Luna Media för att filma syntolkningens process. Resultatet kommer bli en kortvideo om vad allt syntolkning innebär i praktiken. Videoproduktionen utgör en del av Luckans projekt kallat Tillgängligt för alla. Under våren kommer Luckan publicera ett flertal videon om olika funktionsvariationer och tillgänglighetsåtgärder. Projektet finansieras av Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman.

Mer information om Luckans projekt finns här.
Mer information om syntolkning finns här.

Inlägget är skrivet av barnkulturens verksamhetsproducent Elin Sundell, [email protected].