Barnfesten är viktig

Publicerat den Kategoriserat som Barnkultur, Tillgänglighet
På Barnfesten ordnas bland annat ett interaktivt upplevelserum. Upplevelserummet är gjort för de som ser världen annorlunda än många andra och inte orkar sitta stilla långa stunder. Barnen upplever konst genom att röra, dofta och undersöka. Arrangör: LEK SAK & FDUV.

Barnfesten är ett årligt kulturevenemang på Annegården i Helsingfors. På Barnfesten ordnas kreativa verkstäder och föreställningar under fyra timmar. Luckans producenter koordinerar evenemangets helhet och närmare 20 andra organisationer deltar som arrangörer varje år. Organisationerna består främst av kulturaktörer från det finlandssvenska kulturfältet och sakkunniga organisationer från det sociala området. Samarbetet mellan organisationerna från de olika fälten viktigt – och kanske mer värdefullt än vi tror.

Genom etablerade samarbeten, och evenemang som Barnfesten, främjas alla barn och barnfamiljers möjligheter till kulturupplevelser på eget modersmål. Kvalitativ kultur är i fokus, samtidigt som tillgänglighet och mångfald beaktas och normaliseras på olika vis. Barn får genom dessa pröva på olika konstformer och aktiviteter, vilket kan resultera i ökat intresse för att delta i andra fristående evenemang, annan kulturverksamhet och grundläggande konstundervisning.

Barnfestens alla medverkande organisationer deltar i evenemangsplaneringen och som arrangör på plats. Processen kring evenemanget är lärorik och givande på många olika vis. Samarbetet väcker även inspiration för att arbeta mer aktivt med tillgänglighet och mångfald. Då fler aktörer känner till, implementerar och beaktar tillgänglighetsfrågor i det egna producentskapet, säkras rätten till kultur oberoende bakgrund eller funktionsvariation på lång sikt ute på kulturfältet – eller hur?

Barnfesten som ordnas den 2.3 klockan 11-15 i Annegården.
*En tillgänglig ingång finns på bakgården på Folkskolegrändens sida av huset och en tillgänglig toalett finns på första våningen.
*Till andra våningen kommer man med hiss.
*En stor del av lokalerna har en tröskel som är ca 6 cm hög. Det finns ramper i huset som är flyttbara vi behov.
*Festsalen har en induktionsslinga och tillgänglig ingång via vindfånget. Personalen visar ingången vid behov.
*Taktila kartor av huset bottenplan kan fås av vaktmästarna.
*Program arrangeras med finlandssvensk teckenspråkstolking och tecken som stöd. (totalt 3)
*Ledarhundar är välkomna.

Mer information om Barnfesten och programmet hittas här.

Inlägget är skrivet av verksamhetsproducent Elin Sundell, [email protected]