Barnkultur

Luckan och LillaLuckan i Helsingfors flyttar!

By 18 december, 2018 No Comments


Luckan i Helsingfors kommer från och med fredagen 21 december 2018 att stänga centret och LillaLuckan på Simonsgatan 8. Detsamma gäller för Luckans Veranda på Georgsgatan 31. Hela verksamheten flyttar till Georgsgatan 27 och öppnar 4 februari. De nya lokalerna är mer ändamålsenliga då Luckan successivt ökat i besökarantal, samtidigt som behoven av våra informations- och kulturtjänster är större än tidigare. I synnerhet kommer barnkulturcentret bli mer än dubbelt så stort.

Utrymmena är just nu under planering och renovering. Organisationerna för LillaLuckans familjecaféer träffades i den nya LillaLuckan för att inspireras och fundera kring praktiska förbättringar. Luckans barnkulturproducenter tar också gärna emot idéförslag från barnen och barnfamiljer som tagit del av verksamheten innan, eller som planerar på att besöka LillaLuckan i framtiden. Idéförslag kan sändas per mejl till [email protected] under renoveringstiden, men förstås också efter det under verksamhetsåret.

Mer information om LillaLuckans familjecaféer finns här. I detta blogginlägg från 2017 beskrivs också verksamheten i stora drag, men notera att utbudet av familjecaféer ökat och ser annorlunda ut idag. Familjecaféernas verksamhet börjar igen i februari.

Inlägget är skrivet av verksamhetsproducent Elin Sundell, [email protected]