Barnens rätt på jorden här i Norden

Publicerat den Kategoriserat som Barnens rätt på jorden här i Norden, Barnkultur, Norden
På bilden: Anna och Elin som besöker Helsingborg och Bibu - en scenkonstbiennal för barn och unga (2018)


Under 2019 kommer Luckans barnkulturproducenter att besöka daghem i Grönland, Island och Norge. Det nordiska samarbetet går under namnet “Barnens rätt på jorden här i Norden” och syftet är att skapa en ny verkstad med mänskliga rättigheter som tema – från barnens eget perspektiv. Förutom barnens rättigheter så uppmärksammas nordiska språk och länder.

Barnkulturproducenterna Anna och Elin utformar den pedagogiska och konstnärliga verkstaden tillsammans. De har inspirerats bland annat av hur man skriver japanska kortdikter – Haiku.

Bor du i norden,
eller någonstans på jorden,
ska du få ett namn

Haiku

Flera kortdikter inspirerade av Haiku finns med i verkstadens manus, och de uppmärksammar FN:s konvention om barnens rättigheter. Barnen kommer att få skapa sin egen konstbok, där också Haiku dikterna finns med. Efter de nordiska utföranden kommer konstnären och illustratören Linda Bondestam skapa nya konstverk, med barnens egna konstböcker som inspiration. Till konstverken utarbetar Luckans producenter tillhörande pedagogiskt material, som från och med 2020 kommer finnas tillgängligt för pedagoger och andra intresserade. 

Det första nordiska besöket infaller i maj, då daghemmet Meqqeerivik mikisoq i Nuuk, Grönland får ta del av verkstaden. Innan det och under planeringen får barngrupper i Finland pröva på verkstaden.

Projektet finansieras av Nordiska ministerrådets stödprogram NORDBUK och Svenska kulturfonden. Mer information om stödprogrammet finns här

Inlägget är skrivet av barnkulturproducent Anna Keto, [email protected].