På LillaLuckan verkar många olika familjecaféer. Verksamheten och innehållet riktar sig till barnfamiljer i olika livsskeden, vilket beskrivs mera detaljerat nedan. Caféernas gemensamma syfte är att skapa möjligheter för familjer att träffas i ett utrymme där barnen kan leka och öva sina sociala färdigheter. Alla familjer välkomnas till alla caféer trots det att innehållet kan rikta sig till barn i olika åldrar och familjer i olika livsskeden. Familjecaféerna är kostnadsfria och ingen förhandsanmälan behövs.

Familjecaféerna har en egen facebookgrupp vid namnet LillaLuckans familjecaféer.

*Many family cafés are organized at LillaLuckan. The activities and programs are for families with children, and it creates possibilities for families to meet each other and for the children to play with each other. All families are welcome to all cafés, even though the different cafés are aimed for children in different ages and families in different life situations.

The Family Cafés program is published weekly in the facebookgroup LillaLuckans familjecaféer. All the family cafés are free of charge and you don’t need to sign up beforehand.

FAMILJELUCKAN
Tisdagar och torsdagar kl. 09:00-13:00, 27.8-12.12.
Det öppna daghemmet Familjeluckan riktar sig till familjer med barn i åldern 1-5 år. Föräldrar kan få stöd i sitt föräldraskap och träffar andra i samma livssituation samtidigt som barnen leker och övar sina sociala färdigheter. På tisdagar ordnas föreläsningar med en sakkunniga inom barn- och familjefrågor på plats, medan kulturaktiviteter ordnas för barnen på torsdagar. Huvudarrangör: Barnavårdsföreningen. Mer information: Pia Graniittiaho, +358400618453, [email protected].

*Det öppna daghemmet familjeluckan on Tuesdays and Thursdays 27.8-12.12, at 9:00-13:00 For families with 1-5 year old children.


BABYCAFÉ
Onsdagar kl. 11:30-14:00, 28.8-11.12.
Babycaféet ger föräldrar med bebisar och småbarn möjligheten att umgås, fika och leka. Varje onsdag ordnas dessutom ett kort program eller en föreläsning på barnens villkor. Huvudarrangör: Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs. Mer information: Fredrika Biström, [email protected].

*BabyCafé on Wednesdays 28.8-11.12, 11:30-14:00. For families with babies and small children.


VÄNTANS CAFÉ
Onsdagar kl. 16:00-18:00, 28.8-11.12.
Väntans café är en tvåspråkig verksamhet som riktar sig till de som väntar barn eller som nyligen blivit föräldrar. Varje vecka har ett eget tema som berör graviditet, förlossning eller spädbarnstiden, till exempel smärtlindringsmetoder, amning, sömn, föräldraskap, babymassage och återhämtning från graviditet. Huvudarrangör: Folkhälsan och Helsingin Ensikotiyhdistys. Mer information: Sophie Romantschuk, +358447883673, [email protected]fi.

*Väntans café on Wednesdays 28.8-11.12, 16:00-18:00. For families who are expecting a baby or already have their baby in their arms.


BRAZILIAN FRIDAY
Fredagar kl. 16:00-19:00, 30.8-13.12.
Familjecaféet Brazilian Fridays som hålls på portugisiska välkomnar alla familjer att ta del av den brasilianska kulturen och träffa brasilianska familjer. Ledarna håller kulturprogram kl. 16:15-16:45 för barn i ålder 0-2 år tillsammans med en vuxen. Sedan riktar sig kulturprogrammet till barn i ålder 3-6 år tillsammans med en vuxen, kl. 16:50-17:30. Sist riktar sig kulturprogrammet till barn i åldern 7-12, kl. 17:30-18:30. Huvudarrangör: Brazil-Finland Cultural Center. Mer information: Patricia Ribeiro, [email protected].

*Brazilian Friday on Fridays 30.8-13.12. at 16:00-19:00. At this Multicultural Family Café three workshops are held in Portuguese. All families are welcome to meet the Brazilian culture and the Brazilians. Group 1 (from 16:15 to 16:45) is held for children from 0 to 2 years old, accompanied by an adult. Group 2 (from 16:50 to 17:30) is for children from 3 to 6 years old. Group 3 (from 17:30 to 18:30) is for children from 7 to 12 years old.


SPANISH SATURDAY
Lördagar, jämna veckor, 7.9-14.12, kl. 15:00-18:00.
På detta familjecafé kan du möta den spanska kulturen tillsammans med spansktalande familjer. Grupp 1 (15:00-15:45) riktar sig till barn i ålder 0-2 år, tillsammans med en vuxen. Grupp 2 (16:00-18:00) riktar sig till barn i ålder 3 till 8 år, tillsammans med en vuxen. Huvudarrangör: Club Espanol ry / Club Infantil. Mer information: [email protected]

*Spanish Saturday on Saturdays, even weeks, 7.9-14.12 at 15:00 – 18:00. At this Multicultural Family Café, you are welcome to enjoy the Spanish culture together with Spanish speaking families. Group 1 (from 15:00 to 15:45) is held for children from 0 to 2 years old, accompanied by an adult. Group 2 (from 16:00 to 18:00) is for children from 3 to 8 years old, accompanied by an adult.


ITALIAN SUNDAY
Söndagar, 8.9 / 6.10 / 3.11 / 1.12, kl. 11:30-14:00.
Familjecafeét Italian Sunday är öppet för alla som är intresserade av den italienska kulturen och av att lära sig språket. Föräldrar och barn får ta del av olika aktiviteter i en italiensk omgivning. Huvudarrangör: The Italian association in Finland. Mer information: Antonella Perna, [email protected].

*Italian Sunday on Sundays at 11:30-14:00, 8.9 / 6.10 / 3.11 / 1.12On the Italian Sundays parents and children can meet and participate in activities in an Italian speaking environment. The café is open for everyone interested in the Italian culture and in practicing the ltalian language.


STÖDGRUPP FÖR SKILJSMÄSSOBARN
Måndagar kl. 15:00-16:30, 7.10-25.11.
Det är föräldrarna och inte barnen som skiljer sig, men föräldrars skilsmässa påverkar även barnen. Barn kan ha svårt att uttrycka och hantera sina känslor, som t.ex. oro, ilska, sorg, skuld och lättnad. I grupperna ges barnen möjlighet att träffa andra i samma ålder och dela sina upplevelser och känslor. Huvudarrangör: Barnavårdsföreningen. Mera information och anmälan till: [email protected]