Arbetar din organisation med tillgänglighet på svenska?

Publicerat den Kategoriserat som Barnkultur, Tillgänglighet

För att rätten till kultur ska uppfyllas måste konsten och kulturfältet tillgängliggöras. För det behövs kunskap, stöd av sakkunniga och genuint intresse för att arbeta med inklusion och delaktighet.

”Det är en mänsklig rättighet att fritt kunna delta i samhällets kulturella liv och njuta av konst. Ibland kan ändå trösklarna till kulturen vara så höga att en del personer lämnas utanför. Det kan handla om allt från konkreta trösklar i den byggda miljön till språkbarriärer, sociala hinder eller avsaknaden av till exempel tolkning på teckenspråk.” Rita Paqvalen, Kultur för alla.

Genom Luckans projekt Tillgängligt för alla samlas beskrivningar om och kontaktuppgifter till finlandssvenska organisationer – vilka man kan kontakta då man behöver hjälp och utbildning eller vill bli inspirerad. Organisationerna samlas digitalt på Luckans egen hemsidan, som lanseras inom kort. På hemsidan publiceras även samproducerade kortvideon om konkreta tillgänglighetsåtgärder och andra betydelsefulla saker som kan vara bra att tänka på.

Vill din organisation vara med på hemsidan?
Nu efterlyser Luckan organisationer som arbetar med tillgänglighet. 

Kriterierna för att vara med är enkla: Organisationen skall vara sakkunnig inom tillgänglighet och mångfald, erbjuda tjänster och verksamhet på svenska, samt verka i Svenskfinland. Organisationen skall även vara villig att stödja andra i tillgänglighetsarbetet genom utbildning, konsultation och annan verksamhet.

Lokala föreningar som verkar under ett riksomfattande förbund kommer inte nämnas på sidan, utan förbunden som finns med fungerar som en kontakt till dessa.

Ta kontakt med Luckans verksamhetsproducent om din organisation vill vara med. Mer information om projektet och dess tidslinje (2015-2019) hittas här.

Kontakt:
Elin Sundell, verksamhetsproducent
[email protected], +358407481742