Barnens rätt i Nuuk

Publicerat den Kategoriserat som Barnens rätt på jorden här i Norden, Barnkultur, Norden

I slutet av maj anlände Luckans kulturproducenter Anna, Elin och Larrie till Nuuk, Grönlands huvudstad. Besöket utgjorde en del av projektet “Barnens rätt på jorden här i Norden”.  

Inom projektet har Anna och Elin tillsammans skapat och utvecklat en ny verkstad till daghem. Under verkstaden får barnen träffa karaktären Fine från Finland. Barnen får ta del av Fines kreativa morgongymnastik och sedan får de läsa Fines bok. I slutet av verkstaden får barnen rita sina egna konstböcker där fyra rättigheter, från FN:s barnkonvention, lyfts fram:

På bilden: Anna som ”Fine från Finland” tillsammans med barnen från Nuuk.

Barn har rätt till ett eget namn och till medborgarskap i ett land. Barn som tillhör minoriteter eller ursprungsbefolkningar har rätt till sin egen kultur, eget språk och egna traditioner.  Barn har rätt till en egen åsikt. Barn ska ha möjlighet till lek, fritid och vila.

Daghemmet Meqqeerivik mikisoq i huvudstaden Nuuk fick på ta del av verkstaden. Barnen som talade danska stod ivrigt i dörröppningen och väntade. Barnen skrattade genom hela verkstaden och blev imponerade av det grönländska språket som var en del av helheten. I samband med verkstaden fick också daghemmets personal ta del av Larries föreläsning om jämlikhet och mobbningsförebyggande arbete inom barndagvården.  

Projektet finansieras av Nordiska ministerrådets stödprogram NORDBUK och Svenska kulturfonden. Mer information om stödprogrammet finns här.

Inlägget är skrivet av kulturproducent Anna Keto, [email protected]