ZHIUM QUERCUS BACCU – Mitt önskefrö

Publicerat den Kategoriserat som Barnkultur
Foto: Jenny Paajes

Luckan arbetar för att öka tillgängligheten på kulturfältet, genom att uppmärksamma temat, bygga broar mellan kulturaktörer och sakkunniga, samt genom riktade kulturprogram. Svenska Kulturfonden beviljade Luckan medel för att etablera och stärka det nationella barnkulturarbetet i Svenskfinland i samarbete med andra regionala föreningar som upprätthåller en Luckan, bland annat att koordinera kulturprogram med tillgängligheten i beaktande. “Mitt önskefrö” från Nurinpäinkollektiivi besöker sju Luckan orter, ett kulturprogram som är nonverbalt och passar alla barn oberoende ålder och bakgrund. 

Under “Mitt önskefrö” föreställningen får publiken följa med en liten ängel som först hittar och sedan planterar ett frö. Under fyra årstider sköter ängeln om sitt frö och får se det växa till en planta.

Handlingen berättas inte med ord, utan istället använder skådespelarna Victoria Lindqvist och Pauliina Vesslin musik och ljudeffekter, som de gör bland annat med munnen. Pjäsen innehåller endast tre påhittade ord: Zhium Quercus Baccu. Orden användes i pjäsen som “trollord” för att fröet skulle växa.

Frida Hellström, praktikant vid Luckan Kyrkslätt, intervjuade skådespelarna då föreställningen visades i Kyrkslätt. Skådespelarna berättar att de själva skapat föreställningen tillsammans med regissören Kajsa Wikman-Colérus. Tanken med en ickeverbal föreställning är att alla ska förstå den, oavsett vilket språk man talar, säger Victoria Lindqvist. Budskapet är att få fram det stora i det lilla. Skådespelarna vill visa att det går att skapa en halvtimmes föreställningen med ett enkelt litet frö. De önskar även att barnen ska få en upplevelse och använda alla sina sinnen, samt kunna relatera till berättelsen. 

Ett annat program som Luckan valt att koordinera på flera orter är en sagostund med Dragqueen. 

Inlägget är skrivet av Frida Hellström och Anna Keto.

Publicerat den
Kategoriserat som Barnkultur