Nu har verkstäderna kört igång – både ute och inne

Publicerat den Kategoriserat som Barnkultur
Linda Sundberg, Luckans nya barnkulturproducent, har fullt upp med att besöka daghem i höst efter en tyst vår.

Hösten har kört i gång och så har också Luckans barnkulturverksamhet i Helsingfors. Flera dagis- och förskolegrupper ser fram emot kulturellt och kreativt program efter våren som var annorlunda för så många. Linda Sundberg, den nya barnkulturproducenten håller verkstäder på LillaLuckan som vanligt men även mobila verkstäder för de dagisgrupper som inte kan ta sig till LillaLuckan. Verkstäderna kan också hållas utomhus vid behov.

Rodigogga: En kreativ tvärkonstnärlig verkstad där barnen får känna med hela kroppen och öva sig på att lyssna på andra, på sig själva och hitta sitt egna konstnärliga uttryck. Barnen jobbar med dramaövningar, dans och sång. Verkstaden tar avstamp i barnens rättigheter och vi jobbar kring en rättighet per termin. Nu på hösten jobbar vi med rättigheten: “Alla barn har rätt till att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter”. Rodigogga lämpar sig för 3-6 åringar. Välkomna att känna, tänka och tycka till i en rolig Rodigogga!

Bokstavsskoj: Verkstaden för alla nyfikna och kunskapsgiriga förskolebarn. Barnen leker med ord och bokstäver och använder oss av kroppen, rösten och sinnena. Barnen övar sig i sitt egna personliga uttryck och övningarna stärker självkänslan och inspirerar till nya sätt att lära sig alfabetet och bokstäverna på. Välkomna in i ett fantastisk bokstavskalas där vad som helst kan hända!

Bokbio: Under denna mediefostrande verkstad visas en film och sedan får barnen göra kreativa uppgifter för att fördjupa förståelsen efter upplevelsen. Konceptet är lärorikt, mysigt och skojigt, allt på en och samma gång. Konceptet Bokbio har skapats av Walhalla rf och Finlandssvenskt filmcentrum. Verkstaden passar barngrupper med barn som fyllt fyra år eller mer. Bokbio kan man endast boka om man besöker LillaLuckan på Georgsgatan 27.

I hopp om många värmande och fina möten under hösten! 

För att boka en verkstad på LillaLuckan, besök: barnkultur.luckan.fi/verkstader/
Vill du boka en mobil verkstad på daghemmet eller förskolan, kontakta: [email protected]

Verkstäderna erbjuds kostnadsfritt. En och samma grupp kan anmäla sig en gång till varje verkstad under hösten. På våren uppdateras programmet så man kan anmäla sig igen.

Luckans verkstäder förverkligas med understöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr och Nordiska ministerrådet.

Inlägget är skrivet av barnkulturproducent Linda Sundberg, [email protected]

Publicerat den
Kategoriserat som Barnkultur