VERKSTÄDER FÖR DAHEM OCH FÖRSKOLA

Luckan erbjuder olika interaktiva verkstäder för dagis- och förskolegrupper. Alla verkstäder utförs på svenska och är cirka 45 minuter långa. Verkstäderna är gratis och en grupp kan anmäla sig till de olika verkstäderna en gång per termin. Maxantal barn för grupperna är 20.

Anmälan görs till [email protected]luckan.fi. Vänligen uppge organisation, antal deltagare, kontaktperson, telefonnummer och mejladress vid anmälan. Meddela också vid anmälan ifall något behöver tas i beaktande inför verkstaden, till exempel om det handlar om en språkbads- eller integrerad grupp.

Höstens verkstäder är fullbokade.


BOK-STAV-SKOJ FÖR FÖRSKOLEGRUPPER
Måndagar 2.9-2.12, kl. 9:00-9:45 och 10:00-10:45

Denna pedagogiska verkstad innefattar grammatik- och matematiklekar. Lekarna har som syfte att väcka lusten att lära samt öka intresset för kunskap kring bokstäver, grammatik och geometri. Lekarna har flera infallsvinklar, vilket kan stödja barnens individuella behov och inlärning. En förskolegrupp kan anmäla sig en gång per termin.

2.9, kl. 09 & 10 / 9.9, kl. 09 & 10 /23.9, kl. 09 & 10 / 7.10, kl. 09 & 10 / 14.10, kl. 09 & 10 / 21.10, kl. 09 & 10 / 28.10, kl. 09 & 10 / 4.11, kl. 09 & 10 / 11.11, kl. 09 & 10 / 18.11, kl. 09 & 10 / 25.11, kl. 09 & 10 / 2.12, kl. 09 & 10 /

Mobila verkstäder kan bokas av daghem i Helsingfors omnejd under perioden 4.11-2.12.


RODIGOGGA FÖR DAGISGRUPPER
Onsdagar 4.9, kl. 9:00-9:45 och 10:00-10:45

Denna konstnärliga verkstad innefattar drama-, rörelse- och språklekar. Verkstaden har som syfte att stödja barnen i deras språkliga och motoriska utveckling. Tanken är även att stärka gruppdynamiska samarbeten genom att erbjuda en plats för skapande interaktion. En dagisgrupp kan anmäla sig en gång per termin. Verkstaden passar barngrupper med barn som fyllt fyra år eller mer.

4.9, kl. 09 & 10 / 11.9, kl. 09 & 10 / 18.9, kl. 09 & 10 / 25.9, kl. 09 & 10 / 2.10, kl. 09 & 10 / 9.10, kl. 09 & 10 / 16.10, kl. 09 & 10 / 23.10, kl. 09 & 10 / 30.10, kl. 09 & 10 / 6.11, kl. 09 & 10 / 13.11, kl. 09 & 10 / 20.11, kl. 09 & 10 / 27.11, kl. 09 & 10 /4.12, kl. 09 & 10 / 11.12, kl. 09 & 10 /

Mobila verkstäder kan bokas av daghem i Helsingfors omnejd under perioden 6.11-11.12.


BOKBIO FÖR DAGIS- OCH FÖRSKOLEGRUPPER
Fredagar 6.9-13.12, kl. 9:00-9:45 och 10:00-10:45

Under denna mediefostrande verkstad visas en film och sedan får barnen göra kreativa uppgifter för att fördjupa förståelsen efter upplevelsen. Konceptet är lärorikt, mysigt och skojigt, allt på en och samma gång. Detta mediefostrande projekt har skapats av Walhalla rf och Finlandssvenskt filmcentrum och bygger på fem olika böcker som inkluderar ett pedagogiskt material. Denna vår visas kortfilmen Jaguaren. Dagis- och förskolegrupper kan anmäla sig en gång per termin. Verkstaden passar barngrupper med barn som fyllt fyra år eller mer.

6.9, kl. 09 & 10 / 13.9, kl. 09 & 10 / 27.9, kl. 09 & 10 / 4.10, kl. 09 & 10 / 11.10, kl. 09 & 10 / 18.10, kl. 09 & 10 / 8.11, kl. 09 & 10 /  22.11, kl. 09 & 10 / 29.11, kl. 09 & 10 / 13.12, kl. 09 & 10 /


BARNENS RÄTT PÅ JORDEN HÄR I NORDEN

Barnens rätt på jorden här i Norden är en ny verkstad som riktar sig till både dagis- och förskolegrupper. Maila [email protected] för information om lediga tider.  Mera information om verkstaden hittas här.