VERKSTÄDER FÖR DAHEM OCH FÖRSKOLA

Luckan erbjuder olika interaktiva verkstäder för dagis- och förskolegrupper. Alla verkstäder utförs på svenska och är cirka 45 minuter långa. Verkstäderna är gratis och en grupp kan anmäla sig till de olika verkstäderna en gång per termin. Maxantal barn för grupperna är 20. Verkstäderna utförs vecka 33-51 under höstterminen 2020.

Vänligen välj verkstad och ange all information som önskas då du bokar en verkstad för din barngrupp. Meddela också vid “annat anmärkningsvärt” ifall något behöver tas i beaktande inför verkstaden, till exempel om det handlar om en språkbads- eller integrerad grupp.

Mobila verkstäder erbjuds även på det egna daghemmet eller förskolan. Grupper med lång färd till LillaLuckan eller andra utmaningar. Antalet mobila verkstäder per termin varierar, beroende på dragarens tidsmöjligheter och årets resurser.

Vi följer rekommendationerna från THL och uppdaterar evenemangen i enlighet med den senaste informationen. Vi har vidtagit extra åtgärder för att värna om var och ens hälsa och trygghet. Om du känner dig sjuk ber vi dig vänligen att stanna hemma och vila.BOK-STAV-SKOJ FÖR FÖRSKOLEGRUPPER
Måndagar 17.2-25.5, kl. 9:00-9:45 och 10:00-10:45

Denna pedagogiska verkstad har som syfte att väcka lusten att lära samt öka intresset för kunskap kring bokstäver, grammatik och geometri. Lekarna har flera infallsvinklar, vilket kan stödja barnens individuella behov och inlärning. En förskolegrupp kan anmäla sig en gång per termin.

Mobila verkstäder kan bokas under hela terminen genom att kontakta [email protected] RODIGOGGA FÖR DAGISGRUPPER
Onsdagar 19.2-27.5, kl. 9:00-9:45 och 10:00-10:45

Denna konstnärliga verkstad innefattar drama-, rörelse- och språklekar. Verkstaden har som syfte att stödja barnen i deras språkliga och motoriska utveckling. Tanken är även att stärka gruppdynamiska samarbeten genom att erbjuda en plats för skapande interaktion. En dagisgrupp kan anmäla sig en gång per termin. Verkstaden passar barngrupper med barn som fyllt fyra år eller mer.

Mobila verkstäder kan bokas under hela terminen genom att kontakta [email protected] BOKBIO FÖR DAGIS- OCH FÖRSKOLEGRUPPER
Fredagar 21.2-29.5, kl. 9:00-9:45 och 10:00-10:45

Under denna mediefostrande verkstad visas en film och sedan får barnen göra kreativa uppgifter för att fördjupa förståelsen efter upplevelsen. Konceptet är lärorikt, mysigt och skojigt, allt på en och samma gång. Detta mediefostrande projekt har skapats av Walhalla rf och Finlandssvenskt filmcentrum och bygger på fem olika böcker som inkluderar ett pedagogiskt material. Dagis- och förskolegrupper kan anmäla sig en gång per termin. Verkstaden passar barngrupper med barn som fyllt fyra år eller mer.

Mobila verkstäder kan bokas under hela terminen genom att kontakta [email protected]

  • BOKA DIN VERKSTAD HÄR

  • Kontaktuppgifter