VERKSTÄDER FÖR DAHEM OCH FÖRSKOLA

Luckan erbjuder olika interaktiva verkstäder för dagis- och förskolegrupper. Alla verkstäder utförs på svenska och är cirka 45 minuter långa. Verkstäderna är gratis och en grupp kan anmäla sig till de olika verkstäderna en gång per termin. Maxantal barn för grupperna är 15.

Vänligen välj verkstad och ange all information som önskas då du bokar en verkstad för din barngrupp: hur många grupper (max 3) och antal barn i grupperna. Meddela också vid “annat anmärkningsvärt” ifall något behöver tas i beaktande inför verkstaden, till exempel om det handlar om en språkbads- eller integrerad grupp.

De mobila verkstäderna erbjuds utomhus och vi behöver en gård med mycket utrymme att röra oss på. Om det inte finns en möjlighet till detta kontakta oss på: [email protected]

Vi följer rekommendationerna från THL och uppdaterar verksamheten i enlighet med den senaste informationen. BOK-STAV-SKOJ FÖR FÖRSKOLEGRUPPER


Denna pedagogiska verkstad har som syfte att väcka lusten att lära samt öka intresset för kunskap kring bokstäver, grammatik och geometri. Lekarna har flera infallsvinklar, vilket kan stödja barnens individuella behov och inlärning. En förskolegrupp kan anmäla sig en gång per termin.

 RODIGOGGA FÖR DAGISGRUPPER

Denna konstnärliga verkstad innefattar drama-, rörelse- och språklekar. Verkstaden har som syfte att stödja barnen att hitta sin egen röst och sitt eget uttryck. Tanken är även att stärka gruppdynamiska samarbeten genom att erbjuda en plats för skapande interaktion. Verkstadens innehåll baserar sig på barnkonventionen. En dagisgrupp kan anmäla sig en gång per termin. Verkstaden passar barngrupper med barn som fyllt fyra år eller mer.

 BOKBIO FÖR DAGIS- OCH FÖRSKOLEGRUPPER
(Bokbio görs inte mobilt)

Under denna mediefostrande verkstad visas en film och sedan får barnen göra kreativa uppgifter för att fördjupa förståelsen efter upplevelsen. Konceptet är lärorikt, mysigt och skojigt, allt på en och samma gång. Detta mediefostrande projekt har skapats av Walhalla rf och Finlandssvenskt filmcentrum och bygger på fem olika böcker som inkluderar ett pedagogiskt material. Dagis- och förskolegrupper kan anmäla sig en gång per termin. Verkstaden passar barngrupper med barn som fyllt fyra år eller mer.

  • BOKA DIN VERKSTAD HÄR

  • Kontaktuppgifter