Syntolkningsverkstad med samtalet i fokus

Publicerat den Kategoriserat som Barnkultur, Tillgänglighet

Förbundet Finlands Svenska Synskadade och Luckan har sedan flera år tillbaka samarbetat kring tillgänglighetsfrågor. Gemensamma satsningar har bland annat gjorts i form av barnkulturprogram, fortbildning och videoproduktioner. Under hösten har ett nytt verkstadskoncept om syntolkning utvecklas. I slutet av oktober hölls en tvådagars interaktiv verkstad för 9 personer vilken utvärderas och vidareutvecklas inför 2022.

Syntolkning handlar om att berätta vidare om det som händer på teaterscenen, i filmen eller vid en annan tillställning, då någon har en synnedsättning eller vill ha stöd i att ta in eller tolka helheten. Syntolkens uppdrag är att kort och koncist berätta det som inte sägs genom att placera den som inte ser i tid och rum, beskriva gester och miner, samt konkretisera det outtalade. Verkstaden som arrangerades riktade sig till både nya och erfarna syntolkar. Tanken var att bilda en blandad grupp där man kan lära sig av varandra. Samtalet stod i fokus, flera interaktiva övningar gjordes och det fanns mycket utrymme för dialog. Teater, film, utställningar, sport och mycket mer diskuterades. På plats fanns fyra erfarenhetstalare med synnedsättning som coachade deltagarna i syntolkningsövningar. Deltagarna kunde även ställa frågor gällande till exempel färger, stämningar i röst och vad som är viktigast att fokusera på i handlingen under en teater. Som erfarenhetstalare fungerade Fredrik Lindgren, Nina Wendelin, Pehr Ahlstedt och Ulla Jensen.

Verkstaden utfördes av Elin Sundell som arbetar med Luckans projekt Tips om tillgänglighet. Tillsammans med Camilla Rusk från Förbundet Finlands Svenska Synskadade planerades verkstadskonceptet. Noona Leppinen på Svenska Teatern deltog i samarbetet genom att möjliggöra en live-syntolkning under föreställningen ”Några av oss” som en del av verkstaden.

Syntolkningsverkstaden och Luckans projekt Tips om tillgänglighet förverkligas med stöd av Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman, Elfvings Stiftelse, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Svenska kulturfonden.

Mer info om syntolkning här. Under blindveckan som arrangeras årligen andra veckan i november publicerades även Förbundet Finlands Svenska Synskadade insändare om rätten till syntolkning. Insändaren kan läsas här.