Barnens rätt på jorden här i Norden | Pedagogiskt material

Publicerat den Kategoriserat som Barnens rätt på jorden här i Norden, Materialbank
Pedagogiskt material strödda ut på ett bord med någon som klipper ett papper i bakgrunden

Detta pedagogiska material uppmärksammar barnets rättigheter och Norden. Materialet innehåller illustrationer och inspirerar till diskussion, lek och skapande verksamhet.

Det pedagogiska materialet är skapat för professionella som arbetar med barn och kan även användas av andra intresserade. Materialet är kostnadsfritt och får användas fritt i utbildningssyfte. Konstverken får ej tryckas upp eller användas på andra sätt.

Materialet är skapat genom Luckans barnkulturprojekt Barnens rätt på jorden här i Norden. Luckan har producerat materialet. En del av det pedagogiska materialet har utvecklats tillsammans med studerande i småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet. Barn i Grönland, Island, Norge och Finland har bidragit med inspiration. Under interaktiva verkstäder visualiserade de i bild hur de upplever olika rättigheter i sin vardag. Deras teckningar dokumenterades som inspiration.

Illustrationerna i det pedagogiska materialet är skapade av konstnären Linda Bondestam.

Projektet har även producerat en bok, dramatiserade dikter, en utställning och förverkligat verkstäder. Projektet har fått stöd av Nordiska ministerrådet, undervisnings- och kulturministeriet, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Svenska kulturfonden.