Punktskrift, skrivtolkning och lika villkor

Publicerat den Kategoriserat som Tillgänglighet

För att tillgängliggöra det finlandssvenska kulturfältet samlar Luckan sakkunniga och nyttiga tips på sidan Tips om tillgänglighet. Tre nya kortvideor har nu publicerats. Temat är punktskrift, skrivtolkning och lika villkor för alla kulturutövare. Därtill har en kortvideo om Luckans utrymmen och tillgänglighet i Helsingfors publicerats på Luckans hemsida.

Punktskrift är ett skriftspråk som ersätter läsning med ögonen. Man kan läsa punktskrift med sina fingertoppar. Mer om punktskrift här.

Skrivtolkning är en typ av live-tolkning genom att skriva vad som sägs. Tolken fungerar som öron åt andra och skriver ner allt som hörs. Mer om skrivtolkning här.

För att inkludera fler och skapa jämlika möjligheter för alla på kulturfältet, måste samhällets mångfald beaktas… Mer om lika villkor här.

Informations- och kulturcentret Luckan finns på Georgsgatan 27 i Helsingfors. Mer om Luckans utrymmen och tillgänglighet här.

De nya kortvideorna har producerats av Luckan i samarbete med DuvTeatern, Evantia, Finlands Dövas Förbund, Förbundet Finlands Svenska Synskadade, Kultur för alla, Luna Media, Svenska hörselförbundet och Svenska Teatern. Luckans tillgänglighetsarbete finansieras av Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman, Elfvings stiftelse, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr och Svenska kulturfonden.

Mer info: [email protected].

Inlägget är skrivet av verksamhetsproducent Elin Sundell, [email protected].