Punktskrift, skrivtolkning och lika villkor

Publicerat den Kategoriserat som Tillgänglighet

För att tillgängliggöra det finlandssvenska kulturfältet samlar Luckan sakkunniga och nyttiga tips på sidan Tips om tillgänglighet ↗. Tre nya kortvideor har nu publicerats. Temat är punktskrift, skrivtolkning och lika villkor för alla kulturutövare. Därtill har en kortvideo om Luckans utrymmen och tillgänglighet i Helsingfors publicerats på Luckans hemsida.

Punktskrift är ett skriftspråk som ersätter läsning med ögonen. Man kan läsa punktskrift med sina fingertoppar. Mer om punktskrift här ↗.

Skrivtolkning är en typ av live-tolkning genom att skriva vad som sägs. Tolken fungerar som öron åt andra och skriver ner allt som hörs. Mer om skrivtolkning här ↗.

För att inkludera fler och skapa jämlika möjligheter för alla på kulturfältet, måste samhällets mångfald beaktas… Mer om lika villkor här ↗.

Informations- och kulturcentret Luckan finns på Georgsgatan 27 i Helsingfors. Mer om Luckans utrymmen och tillgänglighet här ↗.

De nya kortvideorna har producerats av Luckan i samarbete med DuvTeatern, Evantia, Finlands Dövas Förbund, Förbundet Finlands Svenska Synskadade, Kultur för alla, Luna Media, Svenska hörselförbundet och Svenska Teatern. Luckans tillgänglighetsarbete finansieras av Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman, Elfvings stiftelse, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr och Svenska kulturfonden.

Mer info: tillgangligt@luckan.fi ↗.

Inlägget är skrivet av verksamhetsproducent Elin Sundell, elin.sundell@luckan.fi ↗.