Harrastakotona.fi gör det möjligt för barn och ungdomar att idka fritidsintressen hemma

Publicerat den Kategoriserat som Barnkultur

Coronavirusepidemin har väsentligt förändrat barns och ungdomars vardagsliv under våren. Barn och ungdomar tillbringar mycket tid hemma i distansundervisning, men också under sin fritid, eftersom deras hobbyer har tagit en paus eller förflyttats till nätet. Harrastakotona.fi-webbplatsen, som kommer att publiceras på fredagen den 24.4.2020, har skapats så att barn, ungdomar och familjer kan hitta trevlig sysselsättning och möjligheter att uppleva och pröva på konst även under exceptionella omständigheter.

På några dagar förändrade coronaepidemin verksamheten inom barnkulturen och hela kulturfältet. Den för våren och sommaren planerade verksamheten avbröts, och det gällde att snabbt anpassa sig till den svåra situationen.

‒ Vi satte omedelbart efter beslutet om avbrott igång med brainstorming. Hur klarar sig barnen och familjerna i denna nya situation? Tänk om någon är helt ensam? Var hittar barn och ungdomar inspirerande och trygga saker att göra under sin fritid? Det finländska barnkulturfältets superkraft har länge utgjorts av ett nära nationellt samarbete. Vi beslöt oss för att börja lösa detta problem tillsammans, berättar Pilvi Kuitu, verksamhetsledare för kulturcentret PiiPoo, som har lanserat Harrasta kotona-projektet.

Harrastakotona.fi är en till barn och ungdomar riktad för aktiviteter skapad plats på nätet. Webbplatsen erbjuder enkelt och kostnadsfritt ett brett utbud av aktiviteter och konstnärliga och kulturella upplevelser.

Harrastakotona.fi-sidorna erbjuder av proffs utarbetade instruktioner och idéer för att pröva på och utöva konst. Sidorna innehåller ett urval av konstutövande allt ifrån parkour till cirkus och från tecknade serier till dans. Barnet kan bekanta sig med sidorna på egen hand eller tillsammans med en förälder. Sidinnehållet kan också tillämpas vid distansundervisning. På sidorna finns också inspelade uppträdanden, virtuella rundturer och en kalender som informerar om kommande live stream-uppträdanden. Sidorna har producerats på finska och svenska.

Vi letar kontinuerligt efter nytt innehåll till webbplatsen, från alla konstarter, och man kan tipsa webbplatsens skapare om nytt innehåll direkt på webbplatsen. Harrasta kotona-teamet fördjupar sig i allt innehåll och försäkrar sig om att det lämpar sig för barn och ungdomar. Länkarna på webbplatsen tar dig till olika aktörers webbplatser och varje innehållsleverantör ansvarar för sitt eget innehåll. 

‒ Vi vill med hjälp av webbplatsen försäkra oss om att konsten är en del av barnens liv, även om vi är tvungna att hålla avstånd från varandra och inte kan uppleva kultur i samband med stora evenemang eller i hobbygrupper. Nu har var och en som verkar inom konst och kultur möjlighet att bli en aktör på nationell nivå, när innehållet via nätet når alla barn och ungdomar i Finland, förklarar Maarit Mäkinen från Förbundet för barnkulturcenter i Finland.

Webbplatsen har producerats av Förbundet för barnkulturcenter i Finland, Kulturcentret PiiPoo och Barnkulturcentret Verso i samarbete med flera olika barnkulturcentra. Webbplatsens innehållsleverantörer består t.ex. av finländska barnkulturcentra, läroanstalter för grundläggande konstundervisning, konstpedagoger, konstinstitutioner, mediehus och konstnärer.

‒ Vi är verkligen stolta över hur barn och ungdomar hanterar denna nya situation. Vi hoppas att webbplatsens mångsidiga innehåll medför glädje och upplevelser för barn och ungdomar nu och i framtiden, konstaterar Kuitu och Mäkinen.

Luckans ordäventyr finns med på harrastakotona.fi. Allt digitalt material som Luckan skapat för barn och barnfamiljer finns i Luckans egen materialbank.

 Mer information

Maarit Mäkinen, koordinator, Förbundet för barnkulturcenter i Finland
0408007296, [email protected]

Pilvi Kuitu, verksamhetsledare, Kulturcentret PiiPoo
0400433722, [email protected]

Publicerat den
Kategoriserat som Barnkultur