Ordäventyret

Publicerat den Kategoriserat som Materialbank
Illustration med en katt och ett barn som sitter i ett träd

Ordäventyret är en aktivitet där barn parar ihop ord och bild på flera språk. Den vuxna läser upp ord som hör ihop med en bild och barnen får visa på bilden var de tror att orden hör hemma. Materialet innehåller fyra konstverk med tillhörande ordlistor. Närmare instruktioner, konstverken och ordlistorna kan du ladda ner nedan.

Ordäventyret har utvecklats inom Luckans Hallå! projekt, som är en del av Svenska kulturfondens strategiska program. Konstverken har skapats inom Luckans projekt Barnens rätt på jorden här i Norden, som finansierats av Svenska kulturfonden och Nordiska ministerrådets stödprogram Norden 0-30, tidigare Nordbuk. 

Publicerat den
Kategoriserat som Materialbank