Materialbank

Barnens rätt på jorden här i Norden

By 23 mars, 2020 april 15th, 2020 No Comments

Detta nordiska material innehåller 5 konstverk med tillhörande inspirationsmaterial. Konstverken och inspirationsmaterialet bildar tillsammans en helhet som uppmärksammar barnets rättigheter, Nordens likhet och diversitet, samt nordiska språk och årstider. Materialet inspirerar till diskussion, lek och skapande verksamhet!

Inspirationsmaterialet, som är skapat för personer som arbetar med barn, kan även användas av andra intresserade. Materialet är kostnadsfritt och får användas fritt med barngrupper. Konstverken kan till exempel hängas upp som en plansch eller printas ut så barnen kan klippa sina favoritdetaljer ur dem. Konstverken får ej tryckas upp eller användas på andra sätt.


Skicka gärna in bilder på konst, tankar och åsikter från stunderna som Luckan kan ladda upp på sin blogg.

Luckan har producerat materialet tillsammans med konstnären Linda Bondestam och barn från olika ställen i Norden – genom projektet Barnens rätt på jorden här i Norden 2019.

Materialet har skapats med understöd av Nordiska ministerrådets stödprogram NORDBUK och Svenska kulturfonden. Projektet fortsätter 2020-2021 och fler konstverk med tillhörande inspirationsmaterial publiceras 2021.