Luckan öppnade i Lahtis

Publicerat den Kategoriserat som Barnkultur

Hurra! Luckan öppnade sina dörrar på språkön Lahtis!

Kulturutbudet var stort då Luckan öppnades i Lahtis. Öppningen skedde i samband med Svenska veckan som Folktinget förverkligar nationellt i samarbete med lokala aktörer. En jazzkonsert visades med gitarristen och kompositören Mathias Sandberg. Barn fick se finlandssvenska filmvisningar i samarbete med Kino Iiris och Finlandssvenskt filmcentrum, och teater visades av Wasa Teater och Teater Fabel. I Lahtis stadsbibliotek hade Svenska skolans elever en utställning av sina favorit barnboksfigurer på barnavdelningen och på bibliotekets sociala medier publicerades elevernas videoboktips på svenska. Dessutom ställde de fram finlandssvenska författares böcker.

På Svenska dagen arrangerades en marknad på skolgården som en del av skoldagen. Skolan, dagiset, elevvården och olika föreningar medverkade medan Luckan koordinerade helheten. Organisationer som medverkade på marknaden var bl.a. Lahden ensi- ja turvakoti ry, Lahden 4H, scoutrna, församlingen, Folkhälsan, Pohjola-Norden och Lahden Runomaraton ry. Barnen fick höra live musik och delta i mångsidiga aktiviteter. Under marknaden visade Luckan utställningen Barnens rätt på jorden här i Norden och Ordäventyret.

Under Svenska veckan visades finlandssvenska filmvisningar.

Lahtis är Finlands åttonde största stad med över 100 000 invånare. Under 1 procent av invånarna har registrerat svenska som modersmål. Lahtis språkliga status är enspråkigt finskt, men en stark svenskspråkig gemenskap finns. I Lahtis finns Svenska gården var en svenskspråkig skola och ett daghem verkar. Nu upprätthålls Luckan även där föreningen För svenska i Lahtis rf, förkortat FsiL.

Följ facebooksidan Svenska Lahtis för mer info! Ifall du har några frågor eller är intresserad av att samarbeta med Luckan i Lahtis, kontakta lahtis@luckan.fi.

Inlägget är skrivet av verksamhetsproducent Elin Sundell, elin.sundell@luckan.fi.

Publicerat den
Kategoriserat som Barnkultur