Kultur och traditioner på tillgangligt.fi

Publicerat den Kategoriserat som Barnkultur, Tillgänglighet

Kulturarv är kopplat till tradition och tro. Likabehandling och tillgänglighet handlar också om etnicitet och religion. Vilka fester man firar, vilken mat man äter när och hur, vad man klär sig i och hur man pryder gator och hem är kopplat till olika traditioner och religioner.

Inom projektet Tips om tillgänglighet uppmärksammas kultur och traditioner ur ett tillgänglighetsperspektiv. Luckan har tillsammans med Ad Astra och Västnyländska kultursamfundet producerat en video om ämnet. I videon på kan man se Ad Astras personal hålla möte och en sagostund för barn i LillaLuckan. Man får även se Ad Astras festkalender och ett mångkulturellt sagoskåp som Västnyländska kultursamfundet skapat genom sin barnkulturverksamhet.

tillgangligt.fi kan du även ta del av andra videor med olika tips om tillgänglighet. På webbsidan finns även digitala presentationer och en lista på sakkunniga som man kan kontakta för inspiration, information eller fortbildning på svenska.

Luckans projekt Tips om tillgänglighet förverkligas med stöd av Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman, Elfvings Stiftelse, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Svenska kulturfonden.