Luckan träffades i Lahtis

Publicerat den Kategoriserat som Barnkultur

Årligen i september träffas alla Luckan i landet för stormöte. I år ägde mötet rum i Lahtis som haft en Luckan sedan hösten 2020. Under två dagar diskuterades möjligheter, synergier och utvecklingsarbete bland Luckans verksamhetsledare och representanter. Idag finns 11 Luckan runt om i Svenskfinland och på språköar.  

Peter Sundholm, verksamhetsledare för Luckan Lahtis, stod värd för dagarna och visade Luckannätverket runt i Svenska gården där Luckan och den svenskspråkiga skolan i Lahtis finns. Med blicken framåt mot ett öppnare samhälle planerades gemensamma satsningar av olika slag. Luckannätverket höll möte om bland annat barnkultur och även Svenska veckan tillsammans med Maria Larma från Folktinget. Därtill gav gästtalare och intressanta möten nya insikter om Lahtis och det svenska på språköar.

Gästtalare Karin Ihalainen, projektledare för Kommunförbundets språköprojekt, inspirerade Luckan i att arbeta vidare för det svenska. Hon berättade att närmare 2500 barn tar del av svenska utbildning på språköarna idag och att språköarna utgör nästan ⅓ av de svensk- och tvåspråkiga orterna i Finland. Karin var glad över att Luckan idag finns i Lahtis och betonade att svenskspråkig kultur och fritid runt om skolan som viktigt. Luckannätverket träffade även Lahtis fullmäktigeordförande Sirkku Hilden som presenterade Lahtis utbud av tjänster och aktiviteter på svenska. Diskussionerna berörde vikten av kulturstärkande satsningar för det svenska i Lahtis. En givande guidning i Lahtis arrangerades även under stormötesdagarna med guiden Niko Niemi.

Stort tack Luckan Lahtis och Peter Sundholm!

Inlägget är skrivet av Elin Sundell, elin.sundell@luckan.fi

Publicerat den
Kategoriserat som Barnkultur