Internationellt barnkulturforum i Finland

Publicerat den Kategoriserat som Barnkultur
Verksamhetsproducent Elin Sundell och barnkulturkoordinator Pamela Andersson besökte Hiedanranta under forumet.

Finlands första internationella forum för barnkultur ordnades i Tammerfors. Luckans deltog tillsammans med 300 andra deltagare! Samtidigt fyllde staden 240 år.

Talare och verkstadsdragare, har under två informativa och färgglada dagar, inspirerat deltagare från olika håll i världen. Forumets målsättning var att skapa nya möjligheter för samarbete, samt att fördjupa sig i barnets rättigheter och deras roll i samhället. Under dagarna fick deltagarna delta i olika verkstäder och föreläsningar, samt göra interaktiva kulturbesök. Allt program behandlade barnets rätt att delta i samhällets kulturella liv och njuta av konst, samt tillgänglighet, jämlikhet och delaktighet. Betydelsen av riktat kulturprogram för grupper i behov av särskilt stöd, informell och formell inlärning, konst som metod och grundläggande konstundervisning presenterades – genom olika forskningsresultat, konstprojekt och kreativa metoder.

Dagarna var lärorika. De bekräftade även att Luckans barnkulturverksamhet är viktig i det stora hela och främjar barnens kulturdelaktighet, speciellt genom de projekt som förverkligas just nu. Barnkulturens projekt främjar bland annat kulturtillgänglighet och uppmärksammar barnets rättigheter, Norden, kultur och språk.

Inlägget är skrivet av verksamhetsproducent Elin Sundell, [email protected].

Forumet ordnades av Förbundet för barnkulturcenter i Finland i samarbete med Tammerfors stad, som är kandidat för att bli Europas kulturhuvudstad 2026. Luckan planerar och förverkligar förbundets vårdagar 2020 i Helsingfors, tillsammans med Helsingfors stads kulturhus Annegården och förbundet.

Publicerat den
Kategoriserat som Barnkultur