Inspirationsdag om tillgänglighet

Publicerat den Kategoriserat som Barnkultur, Tillgänglighet


Är det finlandssvenska kulturfältet tillgängligt för alla? Det är en mänsklig rättighet att fritt kunna delta i samhällets kulturella liv, men ibland lämnas en del personer utanför. Har du funderat kring hur man inkluderar flera i ett evenemang?

Luckan arrangerar en inspirationsdag om tillgänglighet. Luckan vill bjuda in det finlandssvenska kulturfältets aktörer som kan främja och påverka allas rätt till konst och kultur. Under denna inspirationsdag kan du lära dig mer och bli inspirerad. Erfarenhetsberättare, sakkunniga från det sociala området och kulturfältet möts för att diskutera tillgänglighet, samt hur man kan arbeta med det på olika nivåer. Dagen avrundas med teaterföreställningen Prinsessan som inte kunde tala. Föreställningen, som riktar sig till barn, unga och pedagoger, uppmärksammar bland annat flerspråkighet och teckenspråk.

Inspirationsdagen arrangeras den 1.11 klockan 09:30-15, på Luckan som finns på Georgsgatan 27 i Helsingfors.

Programmet ser ut så här: 
09:30 Välkommen till Luckan Helsingfors.
09:45 Kultur för alla diskuterar tillgänglighet och mångfald.
10:15 Luckan presenterar webbsidan Tips om tillgänglighet.
10:45 Svenska teatern berättar om publikarbete.
11:30 Erfarenhetsberättare Ulla Jensen, som är född blind, berättar om hur hon upplever kulturfältet.
12:00 Egen bekostad lunch.
13:00 Föreställning: Prinsessan som inte kunde tala.
14:00 *Diskussion med Silva Belghiti, teckenspråkig skådespelare och Anne Sjöroos, teckenspråkig kulturproducent.
14:30 *Slutdiskussion.

*Finlandssvensk teckenspråkstolkning arrangeras 14:00-15:00.

Ifall du vill delta kan du anmäla dig här.
Programmet och mera information om evenemanget hittar du i detta facebook-evenemang.

Information om tillgängligheten finns här: helsingfors.luckan.fi/utrymmen