Barnens rätt i Reykjavik

Publicerat den Kategoriserat som Barnens rätt på jorden här i Norden, Barnkultur, Norden

Tre av Luckans kulturproducenter, Anna, Elin och Larrie, befinner sig för tillfället på Island i Reykjavik. Besöket utgör en del av projektet “Barnens rätt på jorden här i Norden”. 

Inom projektet besöks fyra nordiska daghem i Nuuk, Reykjavik, Oslo och Uleåborg, med en verkstad som handlar om barnens rätt. På Island fick daghemmet Grænaborg ta del av verkstaden. Efteråt satte sig Luckans föreläsare Larrie tillsammans med personalen i lunchrummet och hade, tillsammans med dem, en timmes samtal om hur man enkelt kan implementera jämställdhetstänk i vardagsarbetet. 

I dialogen med personalen på dagiset visade det sig, precis som i Nuuk, att de redan börjat ett gediget arbete med att uppmärksamma barnen som unika individer. Några teman som diskuterades var representation bland annat inklusion inom barnlitteratur, kommunikation till exempel att uppmana barnen att be om hjälp av sina vänner och hur man kan undvika olika stereotypiska uppdelningar i daghemmets egna utrymmen. Luckan kommer hålla kontakten med Grænaborg för att fortsätta ett givande och respektfullt nordiskt utbyte av tankar och erfarenheter.

Larrie Griffis är utbildad närvårdare med inriktningen Vård och fostran av barn och unga. Han har därefter kompletterat sina studier genom att på distans läsa ”Barnskötare, barn- och fritidsprogrammet, inriktning pedagogik” vid NTI-skolan i Stockholm. Han har föreläst om ”Mobbningsförebyggande verksamhet i skolan” och ”Jämställdhet och genuspedagogik inom barndagvård” i tio år. 

Projektet finansieras av Nordiska ministerrådets stödprogram NORDBUK och Svenska kulturfonden. Mer information om stödprogrammet finns här

Inlägget är skrivet av kulturproducent Anna Keto, [email protected] och kulturansvarig Larrie Griffis, [email protected].