Finlands minister för nordiskt samarbete och jämställdhet öppnade LillaLuckan i Uleåborg

Publicerat den Kategoriserat som Barnkultur
Uleåborg

LillaLuckan öppnades i Luckans lokaler av Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. Blomqvist berättade för barnen vem han är och belyste hur viktigt utbildning, kultur och svenska rum är. Barnen lyssnade nyfiket och fick se Blomqvist öppna LillaLuckan med traditionell bandklippning.

I LillaLuckan kommer olika aktörer verka och kulturaktiviteter ordnas. Under öppningen visades teaterföreställningen Ditt och Datt och det borttappade leendet, av Dialog – ett dramapedagogiskt kollektivt. Föreställningen har ursprungligen skapats tillsammans med Project Liv, en förening som vill skapa mer glädje i vardagen för långtidssjuka barn och deras familjer. Mer än 70 personer besökte LillaLuckan längs med dagen för att se föreställningen som behandlar temat vänskap, känslor och att bry sig om varandra. Dagen avslutades med en filmvisning i samarbete med Walhalla och Svenska kulturens vänner i Uleåborg. Besökarna fick se filmen En man som heter Ove med Rolf Lassgård i huvudrollen.

Asko Pietarila, Thomas Blomqvist, Elin Sundell och Sampo Backman firar öppningen.

Under hela dagen var Luckans personal på plats. Då Blomqvist besökte Uleåborgs svenska kvarter samlades bland annat Sampo Backman, Maria Karjalainen, Asko Pietarila och Elin Sundell, för att diskutera nordisk och svenskspråkig verksamhet. Backman är rektor för Svenska privatskolan i Uleåborg och Karjalainen är ordförande för Oulun seudun Pohjola-Nordenin nuoret. Pietarila koordinerar Luckans verksamhet i Uleåborg och arbetar även för Nordjobb och Pohjolola-Norden. Sundell arbetar som Luckans verksamhetsproducent för barnkultur, i Helsingforsregionen och nationellt.

Inlägget är skriver av verksamhetsproducent Elin Sundell, [email protected]

Publicerat den
Kategoriserat som Barnkultur