Ditt och Datt och det borttappade leendet | Hörspel

Publicerat den Kategoriserat som Materialbank, Tillgänglighet
Två bästa vänner ute på äventyr

Vänskap, lek och äventyr! Berättelsen ”Ditt och Datt och det borttappade leendet” behandlar temat vänskap, känslor och att bry sig om. Du kan ta del av berättelsen som bok, teaterföreställning och även som hörspel.

Berättelsen handlar om Ditt och Datt som är bästa vänner och gör alltid allting tillsammans. De brukar läsa böcker, bygga kojor, leka och spela spel. De har alltid roligt tillsamman men en dag händer någonting. Ditts leende är försvunnet. Datt bestämmer sig för att hjälpa Ditt att hitta sitt leende igen och tillsammans ger de sig ut på ett äventyr.

Berättelsen skapades av Sandra Sundvik och bearbetades av Dialog – ett dramapedagogiskt resurscenter till en lättillgänglig teaterföreställning 2016. Föreställningen planerades för att kunna visas i små utrymmen, till exempel på daghem, i hemmet eller i sjukhusmiljöer. Därefter lanserades berättelsen som barnbok, skriven av Sandra Sundvik och illustrerad av Margareta Sandin. Barnboken kan du köpa här.

Hörspelet med sin egen ljudvärld ger fler barn möjligheten att ta del av berättelsen. Hörspelet producerades 2021 av Dialog – ett dramapedagogiskt resurscenter och Luckan i samarbete med Förbundet Finlands Svenska Synskadade. Samarbetet har haft tillgänglighet i fokus. Hörspelet är utarbetat för barn med synnedsättning och kommer därtill erbjudas riktat till barn på orter där det svenskspråkiga kulturutbudet är begränsat.

Arbetsgrupp

Röster: Anna Moberg och Lotta Ventus
Regi: Anna Moberg och Lotta Ventus
Inspelning och ljuddesigner: Stefan Backas
Bild: Simon Ventus

Sakkunnig: Ulla Jensen
Producent: Anna Moberg, Lotta Ventus och Elin Sundell

Hörspelet producerades genom Luckans projekt Tips om tillgänglighet ↗ (2020-2022) med understöd av Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr, Elfvings Stiftelse och Svenska kulturfonden.