BOKKLUBBEN B.O.B.Recension

Bokrecension av boken Burman

By 4 maj, 2017 oktober 31st, 2018 No Comments

Förskolegruppen vitsipporna på Vindängen har arbetat med boken Burman skriven av Anne Härmälä. De har gjort det genom läsning och diskussioner kring döden i samband med påsken. Parallellt lästes även barnens bibel. Barnen har sedan diskuterat om hur det känns när någon som är nära dör och hur man kan komma ihåg dem.

För att konkretisera och synliggöra temat gjordes ett färggrant kors på skärtorsdagen. Alla fick sätta med ett minne av någon som varit nära, som exempel en familjemedlem eller ett husdjur. Ifall det inte fanns någon att relatera till så fick barnen själva bestämma vad de ville ha med på korset. Barnen berättade sedan för förskolepersonalen vem eller vad de valde att lägga med och resultatet blev väldigt varierande och personliga diskussioner. Korset som syns på bilden symboliserar tanken om att det är okej att sörja och att man ska komma ihåg det trevliga.