Sagor på flera språk – snart även på teckenspråk

Publicerat den Kategoriserat som Barnkultur, Tillgänglighet

I LillaLuckan firade Ad-Astra och barn lanseringen av sju digitala sagor från olika kulturer och världsdelar. Barn och andra intresserade kan nu lyssna på berättelserna om Månfesten, Nouruz, Ramadan, Sukot, Epifania och det kinesiska nyåret hemma i soffan eller i daghemmet med vänner. Sagorna finns publicerade på Ad Astras hemsida på fem olika språk: svenska, finska, ryska, arabiska och engelska. Ad Astra arbetar med traditioner, fester och berättelser som för samman människor. I arbetsgruppen för de digitala sagorna deltog 16 personer – alla med olika bakgrund. Arbetsgruppen har diskuterat mycket kring kulturell appropriering och har strävat efter att skapa sagor som är respektfullt gjorda med omsorg. I dagens mångkulturella samhälle tror Ad Astra att det behövs redskap som ger barn kunskap om olika kulturer. De har arbetat länge med berättelser på flera språk. Under lanseringen diskuterade Ad-Astras verksamhetsledare Milena Parland bland annat om vikten av att barn i tidig ålder får spetsa öronen och höra nya ord på olika språk. Eva Biaudet, tidigare minister, Finlands minoritetsombudsman och nuvarande finländsk riksdagsledamot med många förtroendeuppdrag bakom sig, berättade under lanseringen att världen har öppnat upp sig mycket för henne genom just berättelser. Hon belyste att vi alla är olika, fast vi har mycket gemensamt.

Borgå

Senare i höst kommer två av sagorna publiceras på finlandssvenskt teckenspråk. Detta i samarbete med Luckan inom projektet Tips om tillgänglighet. Sedan 2015 har Luckan arbetat med tillgänglighet och riktade program till olika målgrupper. Förutom riktat kulturprogram och olika tillgänglighetsåtgärder på kulturfältet så förverkligar Luckan inspirationsdagar om tillgänglighet och upprätthåller webbsidan tillgangligt.fi. Janne Kankkonen, som arbetar som ordboksredaktör och språkrådgivare på Finlands Dövas Förbund, kommer berätta sagorna på finlandssvenskt teckenspråk. Samarbetet kring de teckenspråkiga videorna är en av flera satsningar som Luckan gör denna höst för att tillgängliggöra det finlandssvenska kulturfältet. Förutom att fler barn och barnfamiljer snart kan kan ta del av sagorna uppmärksammas teckenspråket. Konkreta insatser för det utrotningshotade språket samt vilja för att arbeta för dövkulturen är av stor betydelse.

Elisabeth Öhman (Ad Astra), Janne Kankkonen (Finlands Dövas Förbund) och Elin Sundell (Luckan) visar olika tecken.

Ad Astras sagor hittar du här: ad-astra.fi/sv/sagor.
Mer info om Luckans projekt Tips om tillgänglighet: tillgangligt.fi.

Luckans tillgänglighetsarbete finansieras av Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman, Elfvings stiftelse, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr och Svenska kulturfonden.

Ellu Öhman och Munther Al Ani från Ad-Astra berättade sagan Månfesten.

Inlägget är skrivet av verksamhetsproducent Elin Sundell, [email protected].