Tips om webbtillgänglighet

Publicerat den Kategoriserat som Barnkultur, Tillgänglighet

Webbtillgänglighet är en jämlikhetsfråga. Idag finns direktiv och en lag gällande webbtillgänglighet och tillhandahållande av digitala tjänster. Målet med direktiven och lagen är att alla ska kunna ta del av digitala tjänster, innehåll och media på webbplatser eller applikationer.

På tillgangligt.fi finns nu en video om webbtillgänglighet. I videon kan du få information och tips om hur webbtillgänglighet kan främjas.

Besök webbsidan här

Videon har skapats inom projektet Tips om tillgänglighet av Luckan i samarbete med Kultur för alla, Lärkkulla music och Förbundet Finlands Svenska Synskadade. Projektet förverkligas med understöd av Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman, Elfvings Stiftelse, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Svenska kulturfonden.

Inlägget är skrivet av producent Elin Sundell, [email protected]