Blogg BK

Tillgänglig kultur – men hur?

By 16 mars, 2017 oktober 31st, 2018 No Comments

Luckan Barnkultur har sedan 2015 arbetat med ett treårigt projektet kallat Tillgänglig Kultur. Projektet har sett väldigt olika ut från år till år men har trots det alltid formats enligt den viktiga frågeställningen: Hur kan vi göra kulturen mer tillgänglig för alla barn? Tillsammans med sakkunniga samarbetspartner, kulturaktörer och kulturentusiaster har man kunnat konstatera att kulturen inte alltid kan vara tillgänglig för precis alla. Det som också konstaterats är att det finns massvis av möjligheter till förbättringar, vilket känns bra för fortsatt arbete.

Sanna Huldén anlitades av Luckan i början av projektet för att ta reda på hur den kulturella tillgängligheten ser ut för barn med olika funktionsnedsättningar. Huldéns rapport finns att läsa här: Tillgänglig kultur liksom en artikel om projektet som tidningen Västra Nyland skrivit. Rapporten som utgjort grunden för arbetsprocessen har sedan dess fungerat som ett stöd för alla som tagit del av projektet. I rapporten tar Huldén fasta på målgruppens olika behov och tydliggör begreppet tillgänglighet ur många olika synvinklar, vilket i sig ger många insikter för fortsatt arbete. Utgående från denna har Luckan granskat sin egen verksamhet och funderat vidare kring hur man kan förbättra och konkretisera det som rapporten tar fasta på.

Under 2015 och 2016 arrangerade Luckan Barnkultur och Annegården i samarbete med andra organisationer två barnfester där tillgängligheten fick större fokus än någonsin. Luckan barnkultur har under projektets tid även arrangerat ett seminarium och fortbildningar kring tecken som stöd för pedagoger, samt verkstäder för dagis- och förskolebarn med temat “pröva på”. Verkstädernas syfte var att motverka fördomar och öka medvetenheten om funktionsnedsättningar genom information och roliga aktiviteter. Under verkstäderna fick barnen bland annat träffa ledarhunden Nisse, läsa taktila böcker, pröva på olika hjälpmedel och höra om örats anatomi.

I februari 2017 ordnades barnfesten igen samtidigt som förverkligandet av projektet tog en helt ny form då den primära målgruppen för året är kulturaktörer ute på fältet. Luckan har samlat en grupp som detta år består av representanter från dansskolan Hurja piruetti, Musik- och kulturskolan Sandels, Sydkustens ordkonstskola och Unga Teatern. Dessa kulturaktörer kommer att träffas tre gånger under våren 2017 för att få information om olika funktionsnedsättningar och sinnen. Tanken är att omvandla frågeställningar till insikter i hur man inom de egna organisationerna kan öka tillgängligheten. På hösten kommer de att få arbeta med olika specialgrupper, innan projektet avslutas med ett sammanfattande seminarium som är öppet för alla. På detta vis blir den sekundära målgruppen kulturaktörernas egna målgrupp och förhoppningen om resultat finns därmed på längre sikt. Årets kulturaktörer kommer att lära och pröva på, och i slutet av året diskuteras årets helhet för att veta vad som kan förbättras inför kommande år. Visionen för 2017 är att skapa ett fungerande koncept som vi kan erbjuda andra kulturaktörer i framtiden, medan missionen om att göra kulturen mera tillgänglig består. Välkomna att följa med projektets process år 2017. 

På bloggen kan ni följa med projektet förverkligande detta år och ifall ni har några frågor om projektet Tillgänglig Kultur kontakta [email protected].

Blogginlägg och bild: Elin Sundell, producent för Luckan Barnkultur.
Bildbeskrivning: Tillbakablick till Barnfesten 2017 och föreställningen LOVE. På scenen är Annika Åhman, Alexandra Häggman och Ellen Hoang som teckentolk.