Kainos sång och syntolkning på Luckan

Publicerat den Kategoriserat som Barnkultur, Tillgänglighet

Luckan förvandlades till en teatersal. Skottes Musikteater (sve) med föreställningen Kainos sång besökte Finland igen, för att fira Svenska veckan. Med toner från kantele, dragspel och klarinett fick publiken höra den verklighetsbaserade berättelsen om Kaino. Hon var ett av de 72000 finska ensamkommande flyktingbarn som anlände till Sverige under andra världskriget. Publiken fick följa hennes väg genom flyktingförläggningar och fosterfamiljer. I publiken satte många berörda, i alla åldrar.️ Den verklighetsbaserade berättelsen om Kaino både påverkar på djupet och lär.

Föreställningen om Kaino, syntolkades under båda föreställningarna i Helsingfors. Syntolkning handlar om att berätta vidare om det som händer på teaterscenen, i filmen eller vid en annan tillställning, då någon har en synnedsättning eller vill ha stöd i att ta in eller tolka helheten. Syntolkens uppdrag är att kort och koncist berätta det som inte sägs genom att placera den som inte ser i tid och rum, beskriva gester och miner, samt konkretisera det outtalade.

Mer information om syntolkning här!

Turnén med föreställningen Kainos sång förverkligades med understöd av Kulturfonden för Sverige och Finland. Turnén koordinerades av Folktinget och Luckan under Svenska veckan, i samarbetade med Esbo stad, Helsingfors stad, Luckan Raseborg och Luckan Kyrkslätt. Föreställningen visades genom det på fyra ortet: Helsingfors, Esbo, Raseborg och Kyrkslätt. Syntolkningen förverkligades i Helsingfors av Luckans producent Elin Sundell, i samarbete med Förbundet Finlands Svenska Synskadade och Svenska synskadade i mellersta Nyland. Sundell gick en kurs i syntolkning under våren 2019, för att Luckan i framtiden skall kunna några gånger i året syntolka föreställningar och andra evenemang.

Inlägget är skrivet av kulturproducent Anna Keto, [email protected].