Verkstaden Rodigogga

Publicerat den Kategoriserat som Barnens rätt på jorden här i Norden, Barnkultur, Materialbank
Linda berättar till kameran om Verkstaden Rodigogga

Drama, dans, berättande och fantasi!

Luckans verkstad Rodigogga blandar konstformer och kreativa övningar. Verkstaden har som syfte att stödja barnen att hitta sin egen röst och sitt eget uttryck på olika sätt.

Verkstaden Rodigogga erbjuds barngrupper i daghem och förskola, med nytt innehåll varje termin. Denna digitala versionen av den interaktiva verkstaden kan pedagoger använda som tutorial eller tillsammans med barnen på dagis och i förskolan.

Den första digitala verkstaden tar sig an olika dramalekar och rörelsesånger inspirerat av barnets rättigheter. Övningarna väcker fantasin och inspirerar till lek och sagoberättande.

Den digitala Rodigoggan kan du se nedan medan du kan boka en Rodigogga verkstad i Helsingfors här.