Barnens rätt, Oslo och Uleåborg

Publicerat den Kategoriserat som Barnens rätt på jorden här i Norden, Barnkultur, Norden

Alla barn har rätt till ett namn. Alla barn har rätt till att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter.
 Barn har rätt till lek, vila och fritid. Barn har rätt till sitt språk, sin kultur och 
sin religion.

För att göra barnets rättigheter mer kända bland barn utvecklade och startade Luckan projektet Barnens rätt på jorden här i Norden. Luckan skapade en verkstad om barnets rättigheter för att öppnat upp barnkonventionen bland många barn. Verkstaden har under 2019 utförts 19 gånger för totalt 345 deltagare både i Finland och andra nordiska länder. Barns tankar och teckningar har samlats in från verkstäder som utförts i Nuuk, Oslo, Reykjavik och Uleåborg. Detta delaktiggöra barnen och inspirera Luckans producenter och projektets konstnär. Projektets två sista besök var i Oslo och Uleåborg, och efter det har mycket hänt. I april detta år kör projektets andra fas igång. Fler barn ska få veta mer, om sina rättigheter!

I Oslo fick två grupper från daghemmet Den blå appelsin Kanvas-barnehage ta del av verkstaden, som handlar om barns rättigheter. Barnen var ivriga inför verkstaden och personalen tog glatt emot producenterna. Inför besöken i Grönland och Island hade översättningar gjorts ljudformat, men inför visiten i Norge gjordes inte detta. Barnen förstod finlandssvenska väldigt bra och på daghemmet arbetade dessutom två finlandssvenskar. På den nyöppnade LillaLuckan i Norden-center i Uleåborg utfördes den sista verkstaden under 2019. På plats deltog grupper från det Svenska daghemmet och förskolan i verkstaden. Luckans producenter valde att utföra denna verkstad inom projektet just i Uleåborg, då det är det nordligaste svenskspråkiga daghemmet i Finland. Luckan i Uleåborg arbetar för att uppmärksamma den finlandssvenska kulturen i den finskspråkiga staden. I samband med utförandet av verkstäderna under alla nordiska besök har Luckans producenter besökt kulturorganisationer och aktörer – för att ökad kännedom om Nordens mångfald och likheter, samt för att finna potentiella samarbetspartners. I Oslo valde producenterna att se bland annat föreställningen Snøfall på Oslo Nye Teater. Föreställningen baserar sig på NRKs tv-serie med samma namn, som även visades som en del av BUU-klubbens julkalender 2018.

Så vad har hänt efter alla nordiska besök? Konstnären Linda Bondestam har skapat fem nordiska konstverk, med barns teckningar som inspiration. Luckans producenter har därefter arbetat med det tillhörande pedagogiska materialet som uppmärksammar konstverkens och projektets alla teman: barnets rättigheter, nordisk diversitet och likhet, Nordens språk och årstider. Idag är allt material klart, efter en lång och givande process innefattande planering av innehåll och delaktighetsfrämjande av barns åsikter, nordiska besök och produktproduktion.

Det nya inspirationsmaterialet finns att ladda ner här från och med Norden dag den 23 mars.

Och vad händer sen? Materialet används av pedagoger och kulturaktörer som arbetar med barngrupper runt om i Finland. Projektets första del avslutas och går in i en andra fas i april som fortsätter fram till 2021. Nya konstverk kommer skapas med nytt tillhörande material, och genom fortsättningen involveras hela norden i projektet!

Projektets första fas finansierades av Svenska kulturfonden och Nordiska ministerrådets stödprogram NORDBUK. Stödprogrammet har förnyats, mer information om Nordisk kulturkontakts olika stödprogrammet finns här.

Inlägget är skrivet av kulturproducent Anna Keto, [email protected] och Elin Sundell, [email protected].