Nya tips om tillgänglighet

Publicerat den Kategoriserat som Barnkultur, Tillgänglighet

Luckan samlar nyttiga tips och sakkunniga på sidan tillgangligt.fi. Genom projektet ”Tips om tillgänglighet” arbetar Luckan för att tillgängliggöra det finlandssvenska kulturfältet. Fyra nya tips i form av kortvideor har nu publicerats. Temat är lugna rum, lätt språk och flerspråkighet. I juni kommer kortvideor med temat webbtillgänglighet samt kultur och traditioner publiceras.

Ett rum är vilsamt och lugnande om det ger få och lugna sinnesintryck. Ett lugnt rum kan vara helt vitt, gärna med mjuka, vita draperier eller gardiner. Läs mer om lugna rum här.

Lätt språk handlar om allas rätt till information och kultur. Lätt språk är en form av språket där både innehåll, ordförråd och struktur har bearbetats så att det blir lättare att läsa och förstå jämfört med allmänspråk. Läs mer om lätt språk här.

Olika språk kan kopplas till olika sammanhang, såsom skola eller hobbyer. För att alla ska känna sig inkluderade är det viktigt att fundera på hur man kan stödja språkinlärning och främja flerspråkighet. Läs mer om flerspråkighet här.

De nya kortvideorna har producerats av Luckan i samarbete med FDVU, LL-Center vid FDUV, Seminarieskolan, Helsingfors arbis, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Svenska Teatern och KulturÖsterbotten. Luckans tillgänglighetsarbete finansieras av Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman, Elfvings Stiftelse, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr och Svenska kulturfonden.

Mer info: tillgangligt@luckan.fi

Inlägget är skrivet av producent Elin Sundell, elin.sundell@luckan.fi