Ny LillaLuckan på Grand i Borgå

Publicerat den Kategoriserat som Barnkultur
Kyrkslätt

Kulturföreningen Grand r.f. och Luckan Borgå invigde en ny LillaLuckan fredagen den 14.9. LillaLuckan i Borgå är ett öppet rum för barnkultur, en lättillgänglig plats för barn och deras familjer och är beläget på Kulturhuset Grands bottenvåning. LillaLuckan finns även i Helsingfors och Raseborg och trots det att utrymmena ser rätt olika ut på de olika verksamhetsställena är grundkonceptet samma. LillaLuckan som öppnades nu är den tredje och det finns en stark vilja bland Luckans barnkulturproducenter om att kunna sprida konceptet ytterligare till samtliga Luckan i landet.

Invigningen inleddes med att Kulturföreningen Grands viceordförande Leena Stolzmann höll ett hälsningstal och välkomnade med glädje ett öppet utrymme för de minsta Borgåborna. Borgånejdens musikinstituts elever framförde en trumvirvel och fanfar innan Grand-Luckans verksamhetsledare Nadina Vihinen klippte av det röda bandet. Alla närvarande höjde en skål för det nya barnkulturutrymmet och Borgå Konstskola, Teatteri Soittorasia, Borgå svenska församling samt Luckan Helsingfors framförde sina hälsningar och gratulationer.

På LillaLuckan i Borgå kommer det hädanefter att arrangeras kulturevenemang för barn, unga och barnfamiljer samt professionella som arbetar med barn och unga. Programmet består av bland annat verkstäder kring konstutställningarna i Grand, barnteater och konserter. LillaLuckan kommer även låna ut barnböcker och pedagogiskt material kring böckerna till daghem. Samarbetet med lokala aktörer byggs så småningom upp och det finns förhoppningar om att i framtiden kunna påbörja familjecaféverksamhet, samt om att LillaLuckan besöks och utnyttjas även av utomstående aktörer.

Höstens program på LillaLuckan i Borgå hittar du på http://grand.fi/sv/barnkultur/.
Adressen till Kulturhuset Grand är Biskopsgatan 28, 06100 Borgå.
För mer information om barnkulturverksamheten i Borgå, kontakta charlotta.eriksson@luckan.fi.

Inlägget är skrivet av Nadina Vihinen, verksamhetsledare på Grand-Luckan. 

Publicerat den
Kategoriserat som Barnkultur