Nordiskt besök i Gävle

Publicerat den Kategoriserat som Barnens rätt på jorden här i Norden, Barnkultur, Norden

Teater, familjelördag och museibesök!

Luckans barnkulturproducent Linda Sundberg åkte på ett nordiskt besök till Sverige, inom projektet ”Barnens rätt på jorden här i Norden”. I Gävle besöktes Skottes Musikteater och Länsmuseet Gävleborg. På museet visades bland annat utställningen Falnande språk – ur finnskogen. Skådespelaren och den konstnärliga ledaren Kalle Zerpe visade runt i Skottes Musikteater och så var det passligt familjelördag dagen till ära. Luckans barnbok ”En kråksång för Nordens barn” fick en egen plats på hyllan i foajén.

Minioperan ”Bosse och Yvonne” spelades under familjelördagen 26.2.2022

Det var fint att ta del av hur Maria Skönblom och Kalle Zerpe möter barnpubliken. Både före och efter föreställningen talade de med barnen och presenterade sig själva och sina roller. Det gjorde att publiken kom närmare skådespelarna direkt och att barnen efteråt modigt gick upp på scenen och bad om att få krama om ”Bosse och Yvonne”. Stämningen på Skottes musikteater denna soliga lördag i februari var uppsluppen, varm och välkomnande.

Luckan har träffat Skottes Musikteater innan då de besökt Finland med bland annat föreställningen ”Adjö, herr Muffin” och ”Kainos sång”. Föreställningen om Kaino handlar om andra världskriget och Kainos som är ett finsk krigsbarn. Föreställningen har visats på flera Luckan runt om i Finland i samband med Svenska veckan.

Luckan har sedan 2018 arbetat med projektet ”Barnets rätt på jorden här i Norden”. Genom projektet förverkligas kreativa verkstäder, och illustrationer, pedagogiskt material och en ny barnbok har producerats. Luckan har besökt Grönland, Island, Norge, Sápmi, Sverige och Åland. I mars besöker projektet Danmark och Färöarna. Projektet förverkligas med stöd av Nordiska ministerrådet, undervisnings- och kulturministeriet, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Svenska kulturfonden.

Inlägget är skrivet av Luckans barnkulturproducent Linda Sundberg, linda.sundberg@luckan.fi.
Omslagsbild: Linda Sundberg från Luckan och Kalle Zerpe från Skottes Musikteater