123 Börja upptäcka!

Publicerat den Kategoriserat som Barnkultur

Teknologi möjliggör och förenklar vår vardag på många sätt idag, men samtidigt lever vi i en tid där
kunskapen om det förflutna, vår egen identitet och vårt ursprung försvinner ur sikte. Under hösten 2021 och våren 2022 leder Västnyländska kultursamfundet i samarbete med VReal och Föreningen Luckan ett tävlingsteam om 7 personer i utmaningstävlingen SFV Start! Temat för tävlingen är ”Innovations for an equal future”. Tävlingsteamet utvecklar en metod som skall lära barn om lokalt kulturarv och inspirera till kreativt skapande.

Idén för tävlingen heter 1 2 3 Start Exploring your local heritage and cre-active confidence, och bidraget har nu gått vidare till final och är en bland de sex bästa bidragen av tolv. Finalen går av stapeln 10 mars 2022 och vinnaren utses den 22 mars. Här kan du läsa mer om övriga tävlingsbidrag som deltar i finalen: start.sfv.fi/sv

Tävlingsteamet arbetar med en digital plattform för konst- och kulturarvsfostran och lanserar metoden 1 2 3 Börja upptäcka! Metoden består av tre steg med olika stödmaterial och innehåll.

Genom metoden får barn inspireras, de träffar en expert och får därefter uttrycka sig själv, både uppleva och skapa själv. Metodens tre steg kan utföras i klassrummet och stöder läraren i arbetet.

Metodbeskrivning
1: Introduktion av en plats och ett tema med stöd av en videoprodukt och förhandsuppgift
2: Virtuell guidning av lokalt kulturarv och historiska platser med en museiguide
3: Skapande verksamhet för att fördjupa sig i temat, platsen och den information om guiden givit. Detta görs med hjälp av en konstpedagog som skapat skriftliga instruktioner och en videoprodukt.

Kunskap och expertis finns hos våra minnesinstitutioner museer, bibliotek, lokalarkiven och hembygdsföreningarna. Genom metoden görs informationen tillgänglig för barn och unga som växer upp och söker både sin egen plats och sin röst. Genom skolan kan detta göras på ett jämlikt sätt. Och teknologi möjliggör en kostnadseffektiv lösning. Denna innovativa inlärningsmetod ska inspirera fler barn till att lära sig mer om historia, samtidigt de får utveckla sitt kreativa självförtroende. I undervisningen i grundskolan vill tävlingsteamet överföra mer uppskattning till och ge ett större värde till det som är lokalt. Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till denna typ av information och rätten att delta i det konstnärliga och kulturella livet (FN:s barnkonvention, paragraf 31).

Under utmaningstävlingen SFV start har tävlingsteamet skapat och utvecklat material för en guidning i Bunkermuseet Irma i Harparskog. Teamet på sju personer har bestått av barnkulturaktörer, producenter, en konstnär, guide och tekniskt ansvarig. Tillsammans vill man återinföra historieberättandet, lyfta fram det lokala arvet och dokumentera försvinnande kulturarvsplatser och destinationer. Teamet drömmer om att i framtiden få arbeta vidare kring bland annat Junkarsborg, Fanjunkars, Sjundby slott, Raseborgs slott, Karis vattentorn, Ingå kyrka, Billnäs bruk, Jussarö i västra Nyland. Alla finländska byar och städer har sina unika historier och berättelser som återspeglar samhället idag och många platser och historier finns fortfarande bevarade, men oberättade.

Tävlingsteamet består av: Pamela Andersson, Emi Ingo, Pia Johansson, Nathalie Sallegren, Elin Sundell, Annette Ström, Johannes Söderström.

Under tävlingen har testning- och utveckling gjorts med skolklasser i samarbete med skolguiden Sonja Bäckman från Hangö Frontmuseum, medan en kreativ verkstad utvecklats med animationskonstnären Antonia Ringbom.

Inlägget är skrivet av barnkulturkoordinator Pamela Anderson, [email protected], tillsammans med Elin Sundell, [email protected] och Johannes Söderström, [email protected]. Pamela leder tävlingsteamet och arbetar för Västnyländska kultursamfundet / Luckan Raseborg.

Omslagsbild: Tävlingsteamet besökte Hangö Frontmuseum för bunkerguidning, planeringsmöte och team building i augusti 2021.

Publicerat den
Kategoriserat som Barnkultur