Blogg BK

Luckans barnkulturverksamhet 2017

By 8 juni, 2018 oktober 31st, 2018 No Comments

Luckorna satsade målmedvetet på att utveckla barnkulturen 2017. Luckan är en nätverksorganisation som består av ett dussin föreningsdrivna informations- och kulturcenter i Finland. Luckan har utöver sina övriga samhälleliga tjänster inom information, integration, ungdoms- och kulturverksamhet bedrivit och utvecklat sin barnkulturcenterverksamhet märkbart de senaste åren. År 2014 blev Föreningen Luckan r.f. medlem i Förbundet för barnkulturcenter i Finland. Idag är nästan 30 barnkulturcenter runt om i landet medlemmar i förbundet och bedriver barnkulturcenterverksamhet i 171 av landets kommuner. Se alla barnkulturcenter i landet här: http://www.lastenkulttuuri.fi/sv/barnkulturcentren/karta/.

Luckorna som tillsammans bildar ett nationellt barnkulturcenter finns på tolv orter i Finland idag: Borgå, Helsingfors, Kyrkslätt, Raseborg, Kimitoön, Åbo, Tammerfors, Kristinestad, Kaskö, Närpes, Karleby och Uleåborg. De lokala Luckorna planerar och administrerar regelbunden verksamhet för barn och barnfamiljer på dessa orter, och gör utöver det gemensamma barnkultursatsningar nationellt inom Luckan. Under jubileumsåret 2017 provade Luckorna på bland annat nya sätt att distribuera barnkulturtjänster. De mera traditionella teaterbesöken, sagoverkstäderna i daghemmen och konserterna fick bland annat sällskap av digitala ”live-stream” -sändningar i grundskolorna. Projektet X möter X, också en “live-stream”-sändning, var en storsatsning i samarbete med Yle X3M och Svenska Finlands folkting och ingick i Luckornas Finland 100-satsningar. Bokbio-turnén producerad i samarbete med Walhalla och Finlandssvenskt filmcentrum var en annan av jubileumsårets turnéer som koordinerades av Luckans barnkulturproducent Elin Sundell. Att producera kulturtjänster som riktas till skolor, förskolor och daghem har varit en av Luckornas principer för att garantera tjänsternas tillgänglighet och hitta demokratiska sätt att nå publiken. Över 13.000 barn och unga under 18 år nåddes av Luckornas kulturverksamhet år 2016, men nu då Luckorna blickar tillbaka på det gångna året innebar 2017 ett riktigt rekordår med mer än 23.000 deltagare. Lägger vi till siffrorna för storsatsningen X möter X kan vi räkna med att 31.000 deltagare på olika håll i landet nåddes av Luckans barnkultursatsningar under året. Kombinationen av etablerade verksamhetsformer och finansiärer som stöder barnkulturverksamhet, samt nationellt och lokalt samarbete, möjliggjorde denna utveckling inom Luckan. Fonder och stiftelser som finansierar Luckans barnkulturverksamhet och – nätverk är bland annat Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Undervisnings- och kulturministeriet, Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman, Pro Juventute Nostra, Svenska kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet, Aktiastiftelserna, Centret för konstfrämjande samt städerna i huvudstadsregionen, och många fler.

Här kan du fördjupa dig ytterligare i ämnet:
https://www.lastenkulttuuri.fi/sv/bra-att-veta-om-barnkultur/finansiering-av-barnkultur/

Inlägget är skrivet av Pamela Andersson, barnkulturkoordinator i Raseborg och Luckans kontaktperson till Förbundet för Barnkulturcenter i Finland.
På bilden: skådespelarna från föreställningen VEM? som visades genom live-stream sändningen från Sverige.