Luckan besökte Åland som firar 100-årsjubileum

Publicerat den Kategoriserat som Barnens rätt på jorden här i Norden, Barnkultur, Norden

Museum, utställningar och diskussioner om hållbarhet och kulturfostran. Åland bjöd på lärorika möten och Svenska dagens fest då Luckan besökte Mariehamn.

Det var Luckans producent Elin Sundell som besökte Åland som en del av projektet Barnets rätt på jorden här i Norden. Olika möten och en verkstad för skolbarn förverkligades. Kulturinstitutioner besöktes och även Alandica för Svenska dagens huvudfest arrangerad av Folktinget med samarbetspartners.

Luckans interaktiva verkstad arrangerades för barn i årskurs 1 och 2 i Södersunda Skola tillsammans med skolans personal. Verkstaden uppmärksammade Svenska dagen och barnets rättigheter inför barnkonventionens dag. Tillsammans med barnen diskuterades vad allt barnets rättigheter kan innebära. Barnen fick se de dramatiserade dikter som Luckan skapat baserat på barnboken en Kråksång för Nordens barn. Barnen fick även träffa bokens huvudkaraktär Kråkan Kracke som lärde dem att prata kraxiska och nordiska språk. Då verkstaden hölls under Svenska veckan uppmärksammades nämligen speciellt rätten till att ha ett språk. Barnen fick under verkstaden reflektera över vilken rättighet de tycker är viktig och sedan översätta den till kraxiska för kråkan Kracke. De fick alla skapa en egen fjäder vart de sedan skrev rättigheten på. Av fjädrarna skapades ett gemensamt konstverk i skolan för att synliggöra och fira barnets rättigheter.

Ålands kulturhistoriska museum och Ålands konstmuseum bjöd på konst av alla de slag och gav insyn i Ålands historia. Då Åland firar 100 av självstyre fanns en högt aktuell utställning som tog åskådaren på en tidsresa 100 år tillbaka. Utställningen berättade om historiska händelser på Åland och ute i världen sedan 1920. I Mariehamns stadsbibliotek kunde man se Ludwig Sandbackas illustrationer ur Karin och Frans Erlandssons bok ”Myter och fakta om pärlornas ursprung”.

På Ålands landskapregering diskuterades hållbarhet med Henrika Österlund som arbetar som hållbarhetskoordinator. Åland är en föregångare i hållbarhetsarbete på många sätt. Ålands lagting beslutade 2014 att Åland ska utvecklas inom hållbarheten. Henrika berättade om nätverket Bärkraft som finns idag för att stöda genomförandet av Ålands utvecklings- och hållbarhetsstrategi. Visionen för Åland, Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar, förenar nätverkets medlemmar och tillsammans med Ålands landskapsregering arbetar man strategiskt mot en mer hållbar framtid. Här kan du se Bärkrafts strategiska målsättningar, vad som gjorts hittills och insatser som planeras göra.

I Mariehamns stadsbibliotek diskuterades kulturfostran, grundläggande konstundervisning och det fria barnkulturfältet under ett möte med kulturarbetare Yvonne Thörneroos från landskapsregeringens kulturbyrå, operasångaren Jenny Carlstedt, dansarna Hanna Kivioja och Jonna Kevin, Guy Schåman som är ordförande för Föreningen Bild och Form och Kerstin Kronqvist som är ordförande för Ålands litteraturförening. Tillsammans diskuterades hur man kunde arbeta hållbart för ökad kulturdelaktighet och tillgång till konst- och kultur bland barn och unga. Luckan som barnkulturcenter inspirerade med erfarenheter sin verksamhet och aktuella nyheter från Förbundet för barnkulturcenter i Finland. Det fanns många beröringspunkter gällande mission, vision och framtidsdrömmar och en god grund för framtida samarbete.

Svenska dagens fest arrangerades i år på Åland för att uppmärksamma Ålands 100-årsjubileum. Under kvällen fördes intressanta samtal, pris delades ut och artister uppträdde innan kvällen avslutades med Modersmålets sång och allsång. Artister som uppträdde var The Mamas, Ulvens döttrar, Dan Karlström, Tuukka Leppänen, Julia Korkman, Ilon och Erik Sjöholm.

Konferencierer var Sonja Kailassaari och Mårten Svartström. Thomas Lundin intervjuade gäster under festen och hade innan det rest runt på Åland för att träffa operastjärnor, företagare och andra som uppmärksammades under evenemanget.

Luckan har sedan 2018 arbetat med projektet Barnets rätt på jorden här i Norden. Genom projektet förverkligas kreativa verkstäder, och illustrationer, pedagogiskt material och en ny barnbok har producerats. Luckan har besökt Grönland, Island, Norge, Sápmi och Åland. Projektet förverkligas med stöd av Nordiska ministerrådet, undervisnings- och kulturministeriet, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Svenska kulturfonden.

Inlägget är skrivet av Elin Sundell, [email protected]