Tidernas jul | Digital julkalender

Publicerat den Kategoriserat som Barnkultur, Materialbank
En familj i gammaldags kläder poserar för kameran

Tidernas jul – En tidsresa till början av 1900-talet är producerad av Dialog – ett dramapedagogiskt resurscenter i samarbete med Luckan och Barnkulturnätverket i Österbotten BARK.I Tidernas jul möter vi dramapedagogerna Lotta och Anna, som förvandlar sig till Astrid Berg och Signe Holm och tar med tittarna på en tidsresa. I femton avsnitt får tittaren följa med Astrid och Signe och deras familjers vardag under december för över 100 år sedan. I julkalender används tecken som stöd. Detta för att göra barnkultur mer tillgänglig och öka förståelsen för alternativ och kompletterande kommunikation.

Avsnitt 1 Se resten här

Genom julkalender Tidernas jul vill Dialog ge barn en möjlighet att bekanta sig med vårt finlandssvenska kulturarv på ett nyskapande, intressant och roligt sätt. Genom att skildra vardagen för över 100 år sedan vill vi uppmärksamma dagens barn på den utveckling som skett genom åren, men också vad vi fortfarande kan ha gemensamt med de människor som levde då. I Finland har julen sedan länge varit en av våra viktigaste högtider och via julkalendern bekantar vi oss med traditioner som ligger som grund för vårt julfirande än idag.

Regi: Agneta Lindroos 
Manus: Lotta Ventus 
Kamera: John Råholm 
Ljud: Anders Englund, Alexander Holm
Scripta: Jenny Holm

Referens och faktagranskare: Annina Ylikoski 
Teckenlärare: Hannele Rabb 
Dräkter, rekvisita: Lotta Ventus, Anna Moberg
Editering, ljudmix, grade: John Råholm 
Musik: Simon Ventus, Artlist
Marknadsdekor: Malin Haglund

Tidernas Jul är producerat med understöd av Svenska Österbottens Kulturfond, Svensk-Österbottniska Samfundet, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr, Harry Schaumans Stiftelse, KulturÖsterbotten, Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns Stiftelse, Svenska Folkskolans Vänner, Aktiastiftelsen i Vasa och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd Understödsstiftelsen för Arbetetets vänner Huvudföräningen sr