Barnkulturens kreativa krafter

Publicerat den Kategoriserat som Barnkultur
Elin, Pamela och Linda arbetar med barnkultur för Föreningen Luckan rf.

Höstens barnkulturprogram har efter en lång väntan äntligen kört igång. Trots nya och exceptionella tider kommer barn och familjer kunna ta del av familjecaféer, färgglada utställningar och kulturevenemang i LillaLuckan i Helsingfors denna höst. Precis så som innan, men även på nya sätt. 

Dörrarna till LillaLuckan öppnades första veckan i augusti. En teatergrupp har repat i utrymmet, barnfamiljer har besökt familjecaféerna, medan unga har deltagit i Tjejvillan och Teaterskolan. Små praktiska förändringar i utrymmet har tillåtit verksamheten att fortsätta på ett tryggt sätt. Samtidigt har Luckans producenter tillsammans med olika samarbetspartners förberett sig på att möta barn och barnfamiljer på distans denna höst. Genom Luckans materialbank med kreativt material kan barn få uppleva nytt kulturinnehåll, enkelt och kostnadsfritt. I höst kommer mer mobila verkstäder för barngrupper förverkligas runt om i Helsingforsregionen. Producenterna satsar även på digitalt innehåll och gör nyproduktioner kring berättande, teater och mycket mer.

Nya vindar blåser även inom teamet. I höst består Föreningen Luckan rfs barnkulturteam av verksamhetsproducent Elin Sundell, barnkulturkoordinator Pamela Andersson och nyanställda barnkulturproducenten Linda Sundberg.

Linda ansvarar för barnkulturens verkstäder och evenemang, samt koordinerar allt som händer i LillaLuckan i Helsingfors. Linda har en bred erfarenhet av musik, media, ordkonst och drama inom barnkulturfältet. Linda tycker om att arbeta mångkulturellt, flerspråkigt och normbrytande och vill  bygga broar mellan småbarnspedagogik och barnkultur. Hon utexaminerades våren 2020 från pedagogiska fakulteten i Helsingfors (Pedagogie kandidat), med inriktning i småbarnspedagogik. Hon har även studerat journalistik, dramapedagogik, fotografi och video.

Pamela arbetar som barnkulturkoordinator i Raseborg sedan 2015. I Västnyländska kultursamfundets regi förvaltar hon regionutveckligsprojekt och upprätthåller Luckan Raseborgs barnkulturverksamhet. För Föreningen Luckan rf utvecklar hon Luckans nationella barnkulturverksamhet och i Förbundet för barnkulturcenter i Finland representerar hon Luckan. Pamela är utbildad konstvetare (Filosofie magister) och hennes specialintresse är socialt inkluderande konstprojekt i det offentliga rummet.

Elin har sedan 2016 arbetat med Luckans barnkultur – både lokalt i Helsingfors och inom Luckans nätverk nationellt. Produktion av kreativt innehåll, utvecklingsarbete, projektledning, tillgänglighetsfrågor och barnkultursamarbeten hör till Elins roll som barnkulturansvarig. Hon har tidigare erfarenheter av att arbeta med olika kreativa projekt och har även arbetat med unga. Elin som är utbildad Samhällspedagog tycker om att idéa fram nya konstnärliga projekt och att få arbeta med utvecklingsarbete i kreativa och mångprofessionella miljöer.

Informations- och kulturcentret Luckan finns idag på 12 orter runt om i Finland. På varje ort utgående från lokala behov arbetar Luckan med barnkultur som ett och samma barnkulturcenter. Detta innebär att förutom Elin, Pamela och Linda som är anställda av Föreningen Luckan rf, arbetar ett helt barnkulturnätverk utgående från gemensamma målsättningar runt om i Svenskfinland. Med olika bakgrund och kompetenser arbetar alla tillsammans för barns rätt till kultur, för ökad tillgänglighet, delaktighet och ett flerspråkigt Finland.

Mer info om Luckans nätverk för barnkultur här.
Ifall du vill samarbeta eller har frågor om verksamheten, kontakta barnkultur@luckan.fi.

Föreningen Luckan rf förverkligar barnkulturen 2020 med understöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr, Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman, Pro Juventute Nostra, Svenska kulturfonden, Elfvings stiftelse, Stiftelsen 7:nde Mars Fonden, Nordiska ministerrådet och Undervisnings- och kulturministeriet.

Texten är skriven av verksamhetsproducent Elin Sundell tillsammans med barnkulturteamet.
På andra bilden: Luckans nationella barnkulturmöte på distans, maj 2020.

Publicerat den
Kategoriserat som Barnkultur