OM OSS

Elin Sundell
Verksamhetsproducent
[email protected]
+358407481742
LillaLuckan
Tillgänglighet
Utvecklingsarbete
Fortbildningar
Familjecaféer

Anna Keto
Barnkulturproducent
[email protected]
+358445040698
Verkstäder
Kulturevenemang
Pamela Andersson
Barnkulturkoordinator
[email protected]
Förbundet för barnkulturcenter
i Finland
FÖRENINGEN LUCKAN R.F.

Föreningen Luckan r.f. är en förening som arbetar med information och kultur på 12 orter runt om i Finland. Föreningen arbetar med barnkulturverksamhet i Helsingforsregionen och på andra orter där en Luckan finns. Tillsammans bildar landets alla lokala Luckan ett nationellt barnkulturcenter, utsett av Undervisnings- och kulturministriet sedan 2014. På denna hemsida presenteras föreningens riksomfattande verksamheter och barnkulturen i Helsingforsregionen. Mer information om föreningen finns på luckan.fi.

LUCKANS BARNKULTURVERKSAMHET

Luckans barnkulturverksamhet riktar sig till barn och familjer, samt professionella som arbetar med barn och unga. Barnkulturen innefattar kulturaktiviteter och föreläsningar, samt social och pedagogisk verksamhet. Utbudet kan se olika ut på de olika orterna var en Luckan finns. Besök de lokala hemsidorna för mer information om utbudet runt om i landet. 

LillaLuckan är Luckans lokal som är ett svenskt rum för barnkultur. Luckans barnkulturverksamhet i Helsingfors ordnas främst i detta utrymme. Även utomstående samarbetspartners använder lokalen vid verksamhet på som tangerar kultur, barn och unga.

Luckan är medlem i Förbundet för barnkulturcenter i Finland som främjar verksamhetsförutsättningarna för professionellt drivna barn- och ungdomskulturcenter. Förbundet arbetar riksomfattande med kompetensutveckling och barnkultursektorns synlighet.

BARNKULTUREN I HELSINGFORS UNDERSTÖDS AV:

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne Undervisnings- och kulturministeriet Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman  Pro Juventute Nostra – Svenska kulturfonden Föreningen Konstsamfundet Aktiastiftelserna  Städerna i huvudstadsregionen – Stiftelsen Hembygdens Väl – NordBUK – Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond – Stiftelsen 7:nde Mars Fonden – Kulturfonden för Sverige och Finland –

LillaLuckan
Georgsgatan 27
00100 Helsingfors
[email protected]
LillaLuckan finns även i Borgå, Kyrkslätt, Uleåborg och Raseborg. Besök de lokala hemsidorna för mer information.

INFORMATION OM UTRYMMET LILLALUCKAN OCH DESS TILLGÄNGLIGHET