Blogg BK

Kreativa verkstäder för barngrupper

By 10 juli, 2018 oktober 31st, 2018 No Comments

Varje måndag, onsdag och fredag bjuder Luckan in daghem- och förskolegrupper till olika interaktiva och kreativa verkstäder på LillaLuckan i Helsingfors. Verkstäderna utvecklas ständigt så att barnen ska få en rolig och givande stund på LillaLuckan. Daghemmen och förskolorna kan välja mellan tre olika verkstäder: BOK-STAV-SKOJ, Rodigogga och Bokbio. Under våren 2018 har 917 barn och 176 vuxna deltagit i verksamheten, vilket utgör ett rekordantal för verksamheten.

Alla verkstäder innehåller kreativa och fantasifulla övningar, trots olika innehåll. Under verkstaden BOK-STAV-SKOJ får förskolegrupper leka med bokstäver, grammatik och geometri. Barnen får öva på att skriva och forma ord ensamma och tillsammans i grupp. Meningen med verkstaden är att visa att det kan vara roligt att läsa, skriva och räkna, samt väcka intresset för detsamma. Verkstaden Rodigogga förflyttar barnen till berättelsernas värld. Fantasin väcks upp och barnen får leka olika drama-, rörelse- och språklekar. Rodigogga passar bra för också de lite yngre i daghemmet. Under den mediefostrande Bokbio-verkstaden får barnen ta del av en värld av filmer. LillaLuckan förvandlas till en biosalong där en kortfilm visas. Efter filmen diskuteras vad som hänt och sedan får barnen leka olika lekar med samma tema som i filmen. Med diskussionen och uppgifterna fördjupas barnens förståelse om filmens tema efter verkstaden. Bokbio-materialet är utvecklat av Walhalla rf och Finlandssvenskt filmcentrum.

Verkstäderna har som syfte att stödja barnen i deras språkliga och motoriska utveckling. Tanken är även att stärka gruppdynamiska samarbeten genom att erbjuda en plats för skapande interaktion. Verkstäderna har erbjudits barngrupper i många år, men nytt för det senaste året var att Luckans barnkulturproducent besökt daghem i Vanda och Esbo för att nå dem som inte har möjlighet att ta sig till LillaLuckan. De mobila daghemsbesöken fortsätter hösten 2018, för att öka kulturdelaktighet bland den geografiskt utspridda målgruppen.

Inlägget är skrivet av Anna Keto, Luckans barnkulturproducent i Helsingfors.
Ifall du vill veta mer om verkstäderna kontakta: [email protected]