Förbundets vårdagar i Uleåborg

Publicerat den Kategoriserat som Barnkultur

Förbundet för barnkulturcenter i Finland och landets barnkulturcenter samlades i barnens kulturstad Uleåborg. Uleåborg öppnade sina dörrar – till bibliotek, kulturhus, stadshuset och utställningar, men också i sinnet. Staden representerar en unik kombination av kompetens och stark vilja inom vetenskap, teknologi och kultur.

Vårdagarna ägde rum 7-8.5. Den svenskspråkiga representationen från olika organisationer hördes i korridorerna, trots det att dagarnas innehåll var på finska. På plats var Elin Sundell, Pamela Andersson och Asko Pietalila från Luckan. 

Uleåborgs stads barnkulturchef Katri Tenetz välkomnar barnkulturcentren

Vårdagarna öppnades av Uleåborgs stad barnkulturchef och förbundets verksamhetsledare sade några välkomnande ord. Därefter hölls korta presentationer och verkstäder om ordkonst och mediefostrande verksamhet. Dessa konstformer och verksamheter är starka och populära – just i Uleåborg. Dagen avrundades med diskussioner om barns delaktighet, och under kvällens mottagning välkomnade Uleåborgs stads kulturchef alla potentiella samarbetsmöjigheter till Uleåborg. Kvällen avslutades med en barnföreställning och ett liveuppträdande, av lokala artister. 

Den andra dagen fortsatte i samma anda – med bland annat träffar om utställningar och konsttestarna. Utöver detta hölls förbundets vårdagar. Andra viktiga diskussionsteman för dagarna var barnkulturfältets utveckling, finansiering och projektsatsningar, samt nuvarande kompetenser och nätverk inom förbundet.

Mer information om Förbundet för barnkulturcenter i Finland finns här!

Blogginlägget är skrivet av verksamhetsproducent Elin Sundell, [email protected].

{”origin”:”gallery”,”uid”:”D8584C95-508A-42C9-83F7-EE70024DB10B_1622788870226″,”source”:”other”}
Publicerat den
Kategoriserat som Barnkultur